Ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου – Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου τον Μάρτιο


Μέχρι τις 12 Μαρτίου 2020 καλούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020,

σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.

Οι εισφορές του Ιανουαρίου 2020 θα υπολογιστούν για τους εν λόγω ασφαλισμένους με το νέο σύστημα υπολογισμού που καθιερώνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Βάσει του νέου νομοσχεδίου, ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται,

ή αντίστροφα, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατώτερη αυτής.

Realshave.gr

Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή για την ηλεκτρονική επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης

και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.