Τι ώρα μπαίνει το Α21 επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ Επίδομα Παιδιού 2020 Ημερομηνίες Πληρωμής Α21 ΟΠΕΚΑ

Επίδομα Παιδιού 2020 Ημερομηνίες Πληρωμής Α21 ΟΠΕΚΑ – Αναλυτικά οι ημέρες που ανακοινώθηκαν για την πληρωμή στους δικαιούχους

Με βάση το νέο νομοσχέδιο οι πληρωμές το 2020 για το επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ  θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σε διμηνιαίες δόσεις με την ημερομηνία καταβολής κάθε δίμηνο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Α21 ΟΠΕΚΑ: Τι ώρα μπαίνει το επίδομα παιδιού γ’ δόση 2020 A21

Πληρωμή Μαρτίου Μαϊου Ιουλίου Α21 ΟΠΕΚΑ

Αναλυτικά:

Η πρώτη διμηνιαία δόση του 2020 (Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου) θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλει νέα αίτηση μέχρι τα μέσα Μαρτίου για το επίδομα παιδιού του τρέχοντος έτους.

Η δεύτερη δόση επιδόματος παιδιού (Μαρτίου – Απριλίου) θα δοθεί στις 29 Μαΐου 2020

Η τρίτη δόση επιδόματος παιδιού (Μαΐου- Ιουνίου) θα δοθεί στις 31 Ιουλίου 2020

Η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού (Ιουλίου – Αυγούστου) θα δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η πέμπτη δόση επιδόματος παιδιού ( Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου) θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου 2020

Η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου) θα δοθεί πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2020, δηλαδή πριν τις 25 Δεκεμβρίου του 2020.

Τέλος επισημαίνεται πως εάν ο δικαιούχος του επιδόματος λάβει διαφορετικό ποσό από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό θα συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

 

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

Κάθε πότε υποβάλλω αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21;

H αίτηση Α21 υποβάλλεται μια φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του ή λανθασμένης καταχώρησης οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές.