Ντιντιός Στρατιωτικοί Λάρισας: Γιατί φεύγουμε από την ΠΟΜΕΝΣ

Στρατιωτικοί Λάρισας: Γιατί φεύγουμε από την ΠΟΜΕΝΣ – Ανακοίνωση της ΕΣΠΕΛ που δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης

Τους λόγους της αποχώρησής τους από την ΠΟΜΕΝΣ γνωστοποιεί η Ένωση Στρατιωτικών Λάρισας (ΕΣΠΕΛ), με ανακοίνωσή της.

Παράλληλα αφήνει περιθώρια συμμετοχή της στον νέο φορέα που κυοφορείται.

Στην ανακοίνωση αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Υπ’ αρίθμ. 08 πρακτικό γενικών συνελεύσεων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) της 12 Ιαν 20,

αποφασίστηκε με πλειοψηφία των μελών, η διακοπή εκπροσώπησης της Ενώσεως (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) από τούδε και στο εξής.

Το σκεπτικό της αποφάσεως των παρευρισκομένων μελών της Ε.Σ.Π.Ε.Λ., στηρίχθηκε στην παρακάτω επιχειρηματολογία:

  • Η αδυναμία ουσιαστικής εκπροσώπησης της Ενώσεως μας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.), από το δευτεροβάθμιο όργανο (ΠΟΜΕΝΣ) εν απουσία πρακτικών αποτελεσμάτων επί των ενεργειών της.
  • Η διαπίστωση αδυναμίας περί της ορθής οργάνωσης και λειτουργίας του δευτεροβάθμιου οργάνου (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) όπου ανήκαμε.
  • Η αδυναμία επικοινωνίας – συνεργασίας της Ενώσεως μας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) με την Διοίκηση της Ομοσπονδίας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), για την διεκδίκηση επίλυσης προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα μέλη μας.
  • Η ανακριβής τεκμηρίωση, για την σύσταση του πειθαρχικού συμβουλίου της ΠΟΜΕΝΣ την 16 Οκτ 19 (μόλις μια ημέρα πριν την διεξαγωγή ημερίδας της ΕΣΠΕΛ

που σκοπό είχε την ενημέρωση συναδέλφων που προέρχονται από παραγωγικές σχολές), αλλά και την ανακριβής τεκμηρίωση για την σύσταση του πειθαρχικού συμβουλίου

την 08 Ιαν 20 μόλις τρεις (3) ημέρες πριν από την Γ.Σ, προκειμένου να δρομολογηθεί η πειθαρχική δίωξη της ΕΣΠΕΛ.

 

Σε συνέχεια της παραπάνω αποφάσεως, τα μέλη του ΔΣ της Ε.Σ.Π.Ε.Λ. εγγυούνται και διαβεβαιώνουν για την αμεσότητα των ενεργειών τους, ώστε η Ένωσης μας βραχυπρόθεσμα

να εκπροσωπείται επάξια από ένα δευτεροβάθμιο όργανο που θα σέβεται τους κόπους και τους αγώνες της, στον στίβο της συλλογικής έκφρασης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ντιντιός Θωμάς
Σγός (ΤΤΗ)
6983509548
Ο Γεν. Γραμματέας

Ξανθόπουλος Ιωάννης
Ανθστής (ΕΑΦμΣ)
6983504260