Προσοχή: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πήραν ΗΕΕ το Δεκέμβριο – Ανακοίνωση της ΠΟΕΣ γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα σε Μονάδες


Τον τρόπο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με την μη καταβολή των ΗΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο δείχνει η ΠΟΕΣ, η οποία σε συνεργασία με το ΓΕΣ βρήκε τη λύση για να πάρει το προσωπικό όσα δικαιούται.

Σας γνωρίζεται ότι, μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας μας, το ΓΕΣ, με έγγραφά του (Φ.561/10/496418/Σ.387/20.1.2020/ΓΕΣ/Β1 και Φ.845/1/1239100/Σ.95/10.1.2020/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4ο),

ενημερώνει ότι όσα στελέχη δεν συμπεριελήφθησαν εκ παραδρομής στη χορήγηση των τεσσάρων (4) ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ), κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019

και προκειμένου να συμπεριληφθούν στις επικείμενες καταστάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν,

άμεσα (ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας από τα Γραφεία η 31η Ιανουαρίου 2020), αναφορά στο Γραφείο Προσωπικού της οικείας Μονάδας, Σχηματισμού – Υπηρεσίας.