Πολεμικό Ναυτικό: Γιατί δεν γίνονται μετατάξεις στελεχών από ΑΣΣΥ

Πολεμικό Ναυτικό: Γιατί δεν γίνονται μετατάξεις στελεχών από ΑΣΣΥ, ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών ενώ γίνονται για υπαξιωματικούς άλλων προελεύσεων;

Πολλή δουλειά στα θέματα που αφορούν το προσωπικό θα έχει ο νέος Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Πετράκης.

Κι αυτό επειδή πολλά θέματα και αδικίες χρονίζουν και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί λύση από τους διατελέσαντες Αρχηγούς.

Ο νέος Αρχηγός δείχνει αρκετά πρόθυμος να σκύψει πάνω στα θέματα που απασχολούν το προσωπικό κι έτσι ελπίζουμε να δρομολογήσει λύσεις.

Το θέμα που σήμερα δημοσιεύουμε αφορά μια αδικία που υφίστανται τα στελέχη που προέρχονται από τις Σχολές Υπαξιωματικών,

τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, παρά τις σχετικές προβλέψεις του νόμου.

Το ΠΔ 46/2005 δίνει δικαίωμα σε αποφοίτους ΑΣΣΥ να μεταταγούν στις τάξεις των Αξιωματικών και για το Πολεμικό Nαυτικό

συγκεκριμένα δεν χρειάζεται το πτυχίο ΑΕΙ να προσιδιάζει ειδικότητα αξιωματικού 2005-2010 καμία προκήρυξη στο ΠΝ σε αντίθεση με τα αλλά δυο όπλα.

Πολεμικό Ναυτικό: Γιατί δεν γίνονται μετατάξεις στελεχών από ΑΣΣΥ

Ο Ν.3883/10 εξειδικεύει τα κριτήρια μετατάξεων.

Το 2011 προκηρύχθηκαν 11 θέσεις Σημαιοφόρων Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) και δεν μετατάχθηκε κανένας από τους πτυχιούχους.

Ν.4407/16 : αποστρατεύτηκος βαθμός Δικαστικών γραμματέων πτυχιούχων ΑΕΙ Ταξίαρχος ! όπως και των στρατιωτικών Ιερέων πτυχιούχων ΑΕΙ, όσοι δεν κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ αποστρατεύονται συνταγματάρχες .

Έχουμε λοιπόν δυο θέματα άνισης μεταχείρισης στελεχών:

  • α) μη μετάταξη μόνιμων υπαξιωματικών ναυτικού σε αξιωματικούς (ε) όπου (ε) ειδικοτήτων δηλαδή προερχόμενων από ανθυπασπιστής υπαξιωματικούς σε αντίθεση με ΕΜΘ-ΕΠΟΠ που κάθε χρόνο γίνονται λίγες μεν αλλά γίνονται.

Σε Στρατό Ξηράς και Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσονται κάθε χρόνο θέσεις και μετατάσσονται στελέχη !

  • Β) άνιση μεταχείριση εν γενεί πτυχιούχων μόνιμων υπαξιωματικών όλων των σωμάτων οι οποίοι αποστρατεύονται στα 40 πλέον χρόνια με το βαθμό του συνταγματάρχη

ενώ οι δικαστικοί γραμματείς και ιερείς με τα ίδια προσόντα απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ ταξίαρχοι και κάποιοι ούτε καν απόφοιτοι ΑΣΣΥ απλά.

Πολεμικό Ναυτικό: Γιατί δεν γίνονται μετατάξεις στελεχών από ΑΣΣΥ