Πλωτά φράγματα για …τσιπούρες παίρνει το ΥΠΕΘΑ για το μεταναστευτικό – Με μήκος 2700 μέτρα σκοπεύει να αναχαιτίσει τις αυξανόμενες ροές στο Αιγαίο

500.000 ευρώ σκοπεύει να δαπανήσει για 4 χρόνια το ΥΠΕΘΑ για να προμηθευτεί πλωτά φράγματα μήκους 2.700 χιλιομέτρων,

να εγκαταστήσει μηχανισμούς για να απλώνονται στη θάλασσα αυτά τα δίχτυα και να εκπαιδεύσει και προσωπικό που να ασχολείται με αυτό.

Αυτό προκύπτει από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού η οποία γίνεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και καλούνται 3 εταιρείες από τη Βόρεια Ελλάδα και μια από τον Πειραιά για να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Δεδομένου ότι στα σχετικά έγγραφα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια μελέτη για το πώς θα λειτουργήσουν τα φράγματα,

και σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον το ΓΕΣ που διενεργεί τον διαγωνισμό δεν διαθέτει τέτοια μελέτη, δεν είναι σαφές που και πώς θα χρησιμοποιηθούν.

Όπως αναφέρει το politischios.gr, στην προκήρυξη των 126 σελίδων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημειώνει ότι η προμήθεια του πλωτού προστατευτικού συστήματος μη στρατιωτικών προδιαγραφών

«θα περιορίσει και κατά περίπτωση θα αναστείλει την πρόθεση εισροών στον εθνικό χώρο, με σκοπό την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής/προσφυγικής ροής,

εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών».

Και προσθέτει: «Θα συνδράμει την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων του Στρατού Ξηράς, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής/προσφυγικής ροής».

Βεβαίως, υπάρχει και η προηγούμενη εμπειρία με το περίφημο φράγμα στον Έβρο, το οποίο υψώθηκε για να αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές,

αλλά όπως φαίνεται δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και επιτυχές πείραμα, καθώς οι αφίξεις μεταναστών συνεχίζονται αυξανόμενες.

Πλωτά φράγματα για τσιπούρες παίρνει το ΥΠΕΘΑ για το μεταναστευτικό

Κατά την προκήρυξη, η ανάδοχος εταιρεία που θα επιλεγεί, υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη συντήρησης-επισκευών τεσσάρων ετών,

έχει υποχρεώσεις για «τυχόν απαιτήσεις προμήθειας και εγκατάστασης συγκεκριμένων συστημάτων επί των σκαφών της στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) για την χρήση (τοποθέτηση και απεγκατάσταση) των εν λόγω ΠΠΣ,

καθώς επίσης αντίστοιχη εκπαίδευση συγκεκριμένου αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής(ΑΑ)».

Το σύστημα (δίχτυ/φράγμα) πρέπει να έχει συνολικό ύψος τουλάχιστον ένα μέτρο και δέκα εκατοστά (1,10μ), με ύψος εξάλων (πάνω από την επιφάνεια του νερού) τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (0,50μ) και βύθισμα τουλάχιστον εξήντα εκατοστά (0,60μ), καθώς και να μην υπερβαίνει τα επτά κιλά σε βάρος ανά τρέχον μέτρο.

Τα πλωτά συστήματα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να μπορούν να φωτοσημαίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων,

η οποία ορίζει την απαιτούμενη απόσταση φράγματος/φωτοσήμανσης και να καλύπτουν τις προδιαγραφές φωτοσήμανσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συστήματος,

δηλαδή, φανός φωτοσήμανσης πάνω από 1,5μ ύψος, κίτρινου χρώματος, με 30-40 αναλαμπές ανά λεπτό.

Η προϋπολογισθείσα αξία αυτού του έργου είναι 500.000 ευρώ και κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ο διαγωνισμός έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και σύμφωνα με τις αυστηρές προθεσμίες που είχε θέσει η υπηρεσία στις εταιρίες που προσκάλεσε

(χωρίς να αιτιολογείται μέσα στην προκήρυξη πώς έφθασαν να προκσαλούνται 4 εταιρίες) η αποσφράγιση των προσφορών έγινε σήμερα το πρωί.

Σύντομα αναμένεται και η ανάθεση του έργου. Δείτε την προκήρυξη κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Πλωτά φράγματα για τσιπούρες

Πάντως δεδομένου ότι είναι η εποχή της τσιπούρας εάν επισπεύσουν λίγο τις διαδικασίες θα μπορούν να έχουν μια καλή ψαριά με το γιγαντιαίο δίχτυ, καθώς το μήκους 2700 κατασκέυασμα αμφιβάλουμε εάν μπορεί να αποτρέψει τις προσφυγικές ροές στο Αιγαίο.