ΟΒΑ: Υπάρχει όριο ηλικίας για την 3ετή ανανέωση; Στρατός Ξηράς: Απόταξη Αξιωματικού ΕΠΟΠ τραυματίστηκε στο Καστελόριζο Ουδέτερες αρβυλα στρατιώτη

ΟΒΑ: Υπάρχει όριο ηλικίας για την 3ετή ανανέωση; Το ερώτημα είχε τεθεί από τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την δημοσιοποίηση του νέου ΦΕΚ

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη

Το νέο ΦΕΚ με τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για την πρόσληψη 1200 ΟΒΑ το 2020, δημοσιεύτηκε στο τέλος Δεκεμβρίου.

Σε αυτό αναφέρεται ρητά ότι το όριο ηλικίας για την πρόσληψη ΟΒΑ κατεβαίνει στα 28 έτη, από τα 32 που ήταν στις προηγούμενες προκηρύξεις.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το όριο ηλικίας το ΦΕΚ αναφέρει:

Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυµούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, πρέπει να πληρούν σωρευτικά, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:

Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας.

Ειδικότερα, το ως άνω όριο ηλικίας µειώνεται κατά τρία (3) έτη, για όσους επιθυµούν να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑΕιδικών ∆υνάµεων(Ε∆) – Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ).

ΟΒΑ: Υπάρχει όριο ηλικίας για την 3ετή ανανέωση;

Την ίδια περίοδο, δόθηκε στους ΟΒΑ οι οποίοι ήδη υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, η δυνατότητα να ανανεώσουν την σύμβασή τους για ακόμα τρία χρόνια.

Στα σχετικά έγγραφα περιλαμβάνεται και η νέα υπουργική απόφαση, με το όριο ηλικίας των 28 ετών, κάτι που προκάλεσε σύγχυση και πολλές συζητήσεις.

Το Armyvoice.gr αποτέθηκε στο ΓΕΣ για διευκρινίσεις. Όπως μας ενημέρωσαν αρμοδίως, το όριο των 28 ετών αφορά μόνο όσους θα προσληφθούν με την προκήρυξη ΟΒΑ το 2020  και δεν αφορά όσους θα ανανεώσουν τη θητεία τους και έχουν ήδη προσληφθεί με παλαιότερες προκηρύξεις.