ΟΑΕΔ Πρόγραμμα 2020: Αφορά την κατηγορία άνεργοι 30-44. Αναλυτικά οι περιοχές που θα τρέξει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, τα κριτήρια και οι αιτήσεις.

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα Άνεργοι 30-44

Ένα νέο πρόγραμμα για την προώθηση της ευέλικτης μάθησης σε ενηλίκους με χαμηλά προσόντα προϋπολογισμού 378.000 ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα με τίτλο “REFLEX”, θα τρέξει ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε – ΓΣΕΕ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).

Άλλωστε μέσα στο 2020 αναμένεται να τρέξουν αρκετά προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι θα είναι άνεργοι όλων των ηλικιών με την προτεραιότητα να δίνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ, όπως γίνεται άλλωστε συνήθως.

Άνεργοι ΟΑΕΔ: Περιοχές

Στόχος του διετούς προγράμματος, που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης,

είναι η συστηματική ανάπτυξη της ευέλικτης μάθησης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων ενηλίκων 30-44 (άνεργοι ΟΑΕΔ) ετών στις περιφέρειες τις Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός του έγινε με σκοπό την ποιοτική ανταπόκριση στην ανάγκη για αποτελεσματικές μαθησιακές διαδρομές ενηλίκων

με χαμηλά προσόντα και η διευκόλυνση της ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα: Στόχος, κριτήρια, αιτήσεις

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα θα αναπτύσσονται επαγγελματικά προφίλ σύμφωνα με την τοπική ζήτηση,

θα διαμορφώνονται σπονδυλωτά προγράμματα κατάρτισης, τόσο για τις βασικές,

όσο και για τις επαγγελματικές δεξιότητες και θα παρέχεται εξατομικευμένη προσφορά μάθησης,

βασισμένη σε αξιολόγηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου.

Το “REFLEX” προτρέπει τους εθνικούς φορείς να αυξήσουν τις ευκαιρίες για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης,

ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη της σχετικής εθνικής πολιτικής κατάρτισης ενηλίκων αυτής της κατηγορίας,

η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες που θα τρέξει το πρόγραμμα

και πότε θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι 30-44 ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση.

This post was published on 16 Ιανουαρίου, 2020 6:56 ΠΜ