ΚΥΣΕΑ - Κρίσεις 2020: Αυτή είναι η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ΚΥΣΕΑ - Κρίσεις 2020: Αυτή είναι η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων Αντιστράτηγος Φλώρος: «Τα σκυλιά στη γειτονιά μας αλυχτάνε…» Κωσταντίνος Φλώρος ΓΕΕΘΑ

Συνεδρίασε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ΚΥΣΕΑ για τις κρίσεις 2020 στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων – Τι αποφάσισε

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος

Αρχηγός ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης

Αρχηγός ΓΕΝ Στυλιανός Πετράκης

Αρχηγός ΓΕΑ Γεώργιος Μπλιούμης

Η ανακοίνωση

Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) για την επιλογή νέας ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ομοφώνως, αποφάσισε:

-Την επιλογή του Αντιστρατήγου (ΠΖ) Κωνσταντίνου Φλώρου ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)
-Την επιλογή του Αντιστράτηγου (ΤΘ) Χαράλαμπου Λαλούση ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ)
-Την επιλογή του Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη (ΠΝ) ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ)
-Την παράταση της θητείας του Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ).

ΚΥΣΕΑ – Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση διυπουγικών πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας.

Ειδικότερα, το συμβούλιο

  • Διαμορφώνει τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη την εξωτερική και αμυντική πολιτική, την πολιτική δημόσια τάξης και πολιτικής προστασίας, την πολιτική κυβερνο-ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας και ασφάλειας κρίσιμων εθνικών υποδομών και συντονίζει παράλληλα τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή της.
  • Αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εγκρίνει τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα  ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της Χώρας, καθώς και τα μείζονα προγράμματα εκσυγχρονισμού, έρευνας, προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού,
  • προβαίνει σε έκτακτες εκτιμήσεις κρίσεων και οργανώνει το σύστημα χειρισμού κρίσεων, παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες σε κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα
  • αποφασίζει την κήρυξη και την άρση των μέτρων και σταδίων συναγερμού για τη μερική ή γενική κινητοποίηση της χώρας και την εφαρμογή και άρση των κανόνων εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων και αναθέτει αρμοδιότητες σχετικά με τα παραπάνω, για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και επεισοδίων
  • εξουσιοδοτεί τον πρωθυπουργό να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την κήρυξη και άρση γενικής ή μερικής επιστράτευσης και την κήρυξη πολέμου

ΚΥΣΕΑ – Κρίσεις 2020: Αυτή είναι η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

  • αποφασίζει την διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων
  • καθορίζει την πολιτική συμμετοχής των εμπλεκόμεμων φορέων στη δοκιμή εφαρμογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδιάσης Έκακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
  • αποφασίζει, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Υπουργών, για την επιλογή ή την αποστρατεία του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των Αρχηγών των Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, των αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • αποφασίζει για την αναπλήρωση αρχηγού κλάδου στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.),
  • τοποθετεί και μεταθέτει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με κύριο κριτήριο την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • τον Διοικητή της Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου, τον Αρχηγό της τακτικής Αεροπορίας, τον Υπαρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και γενικά τους αντιστρατήγους, αντιναυάρχους, αντιπτεράρχους, υποστρατήγους, υποναυάρχους, υποπτεράρχους σε θέση αντιστρατήγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων, όταν παρίσταται ανάγκη,

ΚΥΣΕΑ – Κρίσεις 2020: Αυτή είναι η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

 • αποφασίζει για τη διατήρηση, επί τιμή, του τίτλου της θέσης τους και μετά την αποστρατεία, για τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθώς και τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, τους οποίους και προάγει στον βαθμό του στρατηγού, ναυάρχου και πτεράρχου αντίστοιχα,
 • επιλέγει τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα και τους Αντιπροέδρους του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον v. 2304/1995 (Α΄ 83).

Η σειρά αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει τεθεί στην περί προαγωγής απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι δεσμευτική και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε πολεμική περίοδο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας μετονομάζεται σε Πολεμικό Συμβούλιο.