Κοινωφελής OAEΔ: Τι ζητούν οι 1690 εργαζόμενοι στα hot spot ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία: Παράταση για 2.082 άτομα που εργάζονται στα Κέντρα υποδοχής προσφύγων ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία 2019: Αποτελέσματα - 8933 ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΑΕΔ Κατασκηνώσεις 2019 Δικαιολογητικά

Κοινωφελής OAEΔ: Τι ζητούν οι 1690 εργαζόμενοι στα hot spot – οι ανάγκες των δομών Φιλοξενίας στη χώρα μας είναι τεράστιες επισημαίνουν

Κοινωφελής OAEΔ: Να υπογραφεί άμεσα η ΚΥΑ για την παράταση των συμβάσεων τους, σύμφωνα με τις σχετικές διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας,

ζητούν οι εργαζόμενοι στο κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος) 2082 θέσεων(πρόσκληση ΟΑΕΔ 10/2018).

Όπως τονίζουν «οι ανάγκες των δομών Φιλοξενίας στη χώρα μας είναι τεράστιες και η επέκταση του προγράμματος μας είναι επιτακτική

για αυτό τον λόγο ζητάμε να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ η ΚΥΑ που θα προβλέπει την επέκταση του προγράμματος μας βάζοντας τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε 1690 οικογένειες».

Κοινωφελής OAEΔ: Τι ζητούν οι 1690 εργαζόμενοι στα hot spot

Κοινωφελής OAEΔ: Τι ζητούν οι 1690 εργαζόμενοι στα hot spot

Κοινωφελής OAEΔ: Οι εργαζόμενοι στις Δομές προσωρινής υποδοχής, ΤΟΣΚΕΔΠ και Κέντρα υποδοχής και Ταυτοποίησης θέλουμε να σας ενημερώσουμε

πως το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων του προγράμματος μας έχει ήδη αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας τους καθώς οι 8μηνες συμβάσεις τους έχουν λήξει .

Επίσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να λήξουν οι συμβάσεις και των υπολοίπων.

Αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν είναι άλλο από την υποστελέχωση των δομών φιλοξενίας σε ολόκληρη την χώρα γεγονός που καθιστά αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία τους στο άμεσο μέλλον.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα εντονότατα προβλήματα τόσο στις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων των φιλοξενουμένων όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Εδώ και αρκετό διάστημα βγήκε η απόφαση στη Διαύγεια με αριθμό 5076/79/29.10.2019 και ΑΔΑ – ΩΚΜΞ4691Ω2-800 αλλά έως τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη ενημέρωση με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αγωνία όλων των εργαζόμενων για το αβέβαιο εργασιακό μας μέλλον.

Ο υπουργός Κος Βρούτσης εγγράφως με αριθμό πρωτ./492 είχε διαβεβαιώσει στη Βουλή στις 13 Νοεμβρίου και στις 17 Νοεμβρίου ότι το ζήτημα της επιστροφής μας είναι επείγον και ακόμα, δυο μήνες αργότερα, δεν έχει γίνει κάτι.

Οι ανάγκες των δομών Φιλοξενίας στη χώρα μας είναι τεράστιες και η επέκταση του προγράμματος μας είναι επιτακτική

για αυτό τον λόγο ζητάμε να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ η ΚΥΑ που θα προβλέπει την επέκταση του προγράμματος μας βάζοντας τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε 1690 οικογένειες.

Οι εργαζόμενοι του Γ κύκλου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομών προσωρινής υποδοχής

Κοινωφελής OAEΔ: Τι ζητούν οι 1690 εργαζόμενοι στα hot spot