ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους - Πότε θα παίρνουν sms - Email Το νέο φιλόδοξο σχέδιο του ΥΠΕΣ λέγεται e-ΕΦΚΑ

Το νέο φιλόδοξο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας έρχεται για να περιορίσει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία ασφαλισμένων και συνταξιούχων, εισάγοντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί η εφαρμογή e-ΕΦΚΑ, όπως υπολογίζει το Υπουργείο Εργασίας ενώ ταυτόχρονα υπό το νέο καθεστώς ψηφιακής λειτουργίας του φορέα η αίτηση συνταξιοδότησης

θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο ΕΦΚΑ θα ενημερώνει συνταξιούχους και ασφαλισμένους για την επεξεργασία των αιτημάτων τους τόσο με SMS μηνύματα στις κινητές συσκευές τους όσο και με email.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ προχώρησε στην έγκριση του σχεδίου δράσης για το 2020, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τον μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ στην εφαρμογή e-ΕΦΚΑ μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, οι διασταυρώσεις των στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών θα γίνονται χωρίς να ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι, και φυσικά με λιγότερη γραφειοκρατία και χωρίς φυσική παρουσία.

Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές απαιτήσεις που δημιουργούνται από το e-ΕΦΚΑ οι εργαζόμενοι του φορέα θα εκπαιδευτούν και θα λάβουν την απαραίτητη ψηφιακή κατάρτιση.

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους - Πότε θα παίρνουν sms - Email

Εφαρμογή e-ΕΦΚΑ: Με sms και email από τον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΕΦΚΑ θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα:

Πληροφοριακό σύστημα θεμελίωσης και απονομής συντάξεων υποσύστημα συντάξεων «ΑΤΛΑΣ»: 

Η δράση αφορά στην προώθηση της υλοποίησης του υφιστάμενου έργου ΕΣΠΑ επιτάχυνσης των συντάξεων, που περιλαμβάνει αυτοματοποίηση της διαδικασίας θεμελίωσης και απονομής με αναβάθμιση της λειτουργικότητας, ώστε να υποστηρίζεται η αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση.

Πληροφοριακό σύστημα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής:

Η δράση αφορά την ολοκλήρωση του ομώνυμου έργου ΕΣΠΑ και τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των νέων ελεγκτικών διαδικασιών που υποστηρίζονται από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

 

Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ):

Δημιουργία νέου σύγχρονου συστήματος υποστήριξης της λειτουργάς των ΚΕΠΑ που θα στηρίζεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και θα θωρακίζει τον οργανισμό από παράνομες πρακτικές καθιστώντας παράλληλα τις γνωματεύσεις άμεσα ηλεκτρονικά επεξεργάσιμες.

Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ):

Ανάπτυξη λειτουργιών για την αποτελεσματική υποστήριξη των ΠΥΣΥ στο ρόλο της Υποστήριξης και του Συντονισμού των τοπικών μονάδων.

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Δικαστικών Υποθέσεων:

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος που θα παρακολουθεί τα διάφορα στάδια χρέωσης, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης των δικαστικών υποθέσεων που διαχειρίζεται τόσο η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών όσο και τα υποκαταστήματα.

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους - Πότε θα παίρνουν sms - Email

Μετάπτωση αυτόνομων πληροφοριακών συστημάτων απονομής συντάξεων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ:

Σταδιακή διακοπή της λειτουργίας επιμέρους συστημάτων απονομής και πληρωμής συντάξεων μέσω της μετάπτωσης τους σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, με επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων:

Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλο συνδυασμό ηλεκτρονικών εκπροσώπων και υπαλλήλων του ΕΦΚΑ για την ταχύτερη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΕΦΚΑ:

Προετοιμασία και Δημοπράτηση ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα ενοποιήσει τα συστήματα μισθωτών και μη μισθωτών και θα καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες του οργανισμού.

Ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο:

Δυνατότητα απομακρυσμένης εγγραφής και μεταβολής στοιχείων άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο μητρώο μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αυτόματης διασύνδεσης

με ληξιαρχικά γεγονότα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου των ασφαλισμένων και την αποφόρτιση της εξυπηρέτησης στα τμήματα μητρώου.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και απονομή σύνταξης:

Διεύρυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και ψηφιακή απονομή και πληρωμή της σύνταξης για τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων.

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους - Πότε θα παίρνουν sms - Email

Ηλεκτρονική πύλη χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων:

Αντικατάσταση της Διαδικασίας λήψης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και προσκόμισής τους σε άλλους φορείς του Δημοσίου μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων και λειτουργίας πύλης που πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων θα αντλούν αυτεπάγγελτα τις βεβαιώσεις.

Στο μεσοδιάστημα θα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης των κυριότερων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση απογραφής κλπ) από το δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

Ενιαία διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και γεωχωρικής προβολής και αξιολόγησης τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών:

Ενσωμάτωση της πληροφορίας από τους δικτυακούς τόπους των πρώην ταμείων στο δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου με εργαλεία γεωχωρικής απεικόνισης των σημείων εξυπηρέτησης.

 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και χορήγηση παροχών σε χρήμα:

Ανάπτυξη πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων, άντληση δικαιολογητικών και πληρωμή παροχών σε χρήμα σε συνδυασμό με την ψηφιακή έκδοση των απαιτούμενων ιατρικών βεβαιώσεων από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους - Πότε θα παίρνουν sms - Email

Καθολική ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ:

Ένταξη όλων των ασφαλιστικών κατηγοριών (που ακόμη υποβάλλονται χειρόγραφα) στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και εκκαθάρισης ΑΠΔ.

 

Υπηρεσία υποβολής και έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας:

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος και αυτοματοποιημένη έκδοση και αποστολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του ασφαλιστικού κοινού και την αποσυμφόρηση των υποκαταστημάτων.

 

Μηνιαία απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας:

Αντικατάσταση της ετήσιας ροής απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας με μηνιαία, για την αυτοματοποιημένη απόδοση με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων από τον ασφαλισμένο, χωρίς να απαιτείται όπως σήμερα φυσική παρουσία στο υποκατάστημα.

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους - Πότε θα παίρνουν sms - Email

 

Ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων (EESSI):

Θέση σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος EESSIπου υποστηρίζει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την αυτόματη μεταφορά των εγγράφων στις διάφορες υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μηχανισμός αυτοματοποιημένης ενημέρωσης:

Δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης ασφαλισμένων και συνταξιούχων μέσω SMS και email για τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των αιτημάτων τους.

 

Διαλειτουργικότητα με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου:

-ΓΕΜΗ– ΑΑΔΕ- Ηλεκτρονική Διασύνδεση για την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών Έναρξης, Λήξης επιχειρήσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικών προσώπων, καθώς και υπευθύνων επιχειρήσεων.

-ΣΕΠΕ– ΕΡΓΑΝΗ-Ηλεκτρονική διασύνδεση για τη λήψη στοιχείων ελέγχων και δηλώσεων απασχόλησης που αποτελέσουν τη βάση για στόχευση των ελέγχων και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.
-Υπουργείο Εσωτερικών- Ηλεκτρονική Διασύνδεση για άντληση στοιχείων δημοτολογίου από το μητρώο πολιτών.

Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης- Ηλεκτρονική Διασύνδεση για την άμεση άντληση της πληροφορίας με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγοράς χρόνου.