114 ΠΜ: Γιατί παραιτήθηκε ο Διοικητής Ιωάννης Κυρίου - Απάντηση ΥΕΘΑ στη Βουλή κατά τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου

Φως στο θέμα της παραίτησης του διοικητή της 114 ΠΜ στα τέλη Νοεμβρίου 2019, ρίχνει η απάντηση του ΥΕΘΑ στην Βουλή, καθώς η παραίτηση είχε αποδοθεί από μερίδα του Τύπου στο θέμα της συμμετοχής των στρατιωτικών στην αντιμετώπιση του προσφυγικού.

Όπως αναφέρει ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, δεν υπήρξε καμία τέτοια αναφορά στην επιστολή της παραίτησης. Αντίθετα, οι λόγοι που προβάλλονται είναι εντελώς διαφορετικοί.

Ο Σμήναρχος Ιωάννης Κιρίου είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας και ζήτησε την συνταξιοδότησή του.

114 ΠΜ: Γιατί παραιτήθηκε ο Διοικητής - Απάντηση ΥΕΘΑ στη Βουλή

Δείτε την απάντηση του ΥΕΘΑ στην Βουλή:

Η αίτηση αποστρατείας του Διοικητή της 114ΠΜ υπεβλήθη την 27-11-2019 και ο συγκεκριμένος Αξιωματικός με αυτήν,

εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη δηλώνοντας ότι έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για να συνταξιοδοτηθεί

και ότι δεν έχει υποχρέωση παραμονής στην Υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η ως άνω αίτηση συντάχθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα στα θεσμικά κείμενα της Πολεμικής Αεροπορίας, χωρίς να αναφερθούν από τον Αξιωματικό ειδικοί λόγοι για την υποβολή της αίτησής του

και συνεπώς από τα έγγραφα στοιχεία, που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, δεν προκύπτουν ειδικοί λόγοι για την υποβολή αίτησης αποστρατείας του Διοικητή της 114ΠΜ, σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται στην ερώτησή του κ. Βουλευτή.

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι κάθε στρατιωτικός έχει δικαίωμα
υποβολής αίτησης αποστρατείας όταν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.