οαεδ αποτελέσματα 36.500 36.500 Κοινωφελής εργασία Ήπειρο ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 500 άνεργους στην Ήπειρο Δώρο Χριστουγέννων 2019 ΟΑΕΔ & Επιδόματα από 9 Δεκεμβρίου αρχίζει η καταβολή - Δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ - Δες αν το δικαιούσαι - Προϋποθέσεις
Photo credit EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 500 άνεργους στην Ήπειρο για εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε φορείς του δημοσίου

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για άνεργους: Το νέο «Πρόγραμμα προεργασίας για 500 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου», ανακοίνωσε σήμερα από τα Ιωάννινα ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για άνεργους: Διάρκεια

Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την προετοιμασία ανέργων για την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Η διάρκειά του είναι 7 μήνες και αφορά 500 εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για άνεργους: Οι πάροχοι στην Ήπειρο

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο πρόγραμμα ως
εξής:

 • α) πάροχοι με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για έναν
  ωφελούμενο,
 • β) πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 2
  ωφελούμενους,
 • γ) πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 3ωφελούμενους,
 • δ) πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 5
  ωφελούμενους,
 • ε) πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 8
  ωφελούμενους,
 • στ) πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για
  αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου
  προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για άνεργους: Δικαιούχοι

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου και διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης στο πληροφορικό σύστημα του ΟΑΕΔ (e-services) υποβάλλουν μία μόνο
ηλεκτρονική αίτηση – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).