ΓΕΣ για Κυριακάτικα και αργίες: Δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχουν λεφτά – Δημιουργία εντυπώσεων χωρίς βάση έλεγαν αρμόδιοι στο ΓΕΣ

Εσφαλμένες εντυπώσεις έχουν δημιουργηθεί από την δημοσίευση εγγράφου της εσωτερικής αλληλογραφίας του ΓΕΣ με το οποίο ερωτώνται οι οικονομικές υπηρεσίες για το ποσό

στο οποίο ενδέχεται να ανέλθει η πληρωμή των στελεχών σε περίπτωση που βρεθούν χρήματα από τα αδιάθετα για να τα δώσουν στα στελέχη.

Με λίγα λόγια το ΓΕΣ ρωτούσε τις οικονομικές υπηρεσίες να του πουν πόσο μπορεί να είναι το ποσό των χρημάτων για το 2019 για όσους έκαναν αργίες και Σαββατοκύριακα,

αποζημίωση η οποία έχει καταργηθεί, για να έχει μια ιδέα ώστε σε περίπτωση που τα αδιάθετα ποσά το καλύπτουν να δοθούν σαν δώρο στους στρατιωτικούς. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν είναι σε θέση να τα δώσει.

Η επιλογή των αργιών και των Κυριακάτικων και όχι ενός εφάπαξ δώρου, είναι για να γίνει πιο δίκαιη η «μοιρασιά» των αδιάθετων και όχι επειδή σκέφτεται το ΓΕΣ να δώσει αργίες και Κυριακάτικα χωρίς να υπάρχει νομική βάση.

Βέβαια από τη στιγμή που ακόμα οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες δεν έχουν απαντήσει, δεν γνωρίζουν και εάν θα είναι σε θέση να δώσουν αυτά τα χρήματα.

Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει η πρόθεση, αλλά προφανώς δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις. Θα πρέπει να βρεθεί και το χρήμα. Και είναι προφανής η παρερμηνεία του εγγράφου για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Το θέμα ωστόσο φέρνει στην επιφάνεια τα νυχτερινά τα οποία όταν νομοθετήθηκαν καταργήθηκε η αποζημίωση για τις αργίες.

Γιατί δεν αποφασίζει το ΓΕΣ αντί για Κυριακάτικα δωράκια να δώσει τα θεσμοθετημένα νυχτερινά; Ή έστω να πιέσει σοβαρά για την έκδοση της ΚΥΑ; 

Αυτό θα ήταν σοβαρή φροντίδα για το προσωπικό και όχι οι φωτοβολίδες για δωράκια.