ΑΣΕΠ 7Κ/2019 Προκήρυξη: 317 θέσεις σε προνοιακά ιδρύματα ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Οριστικοί πινακες διοριστέων στους Δήμους ΑΣΕΠ 3κ/2018 Οριστικά αποτελέσματα ΥΕ & ΔΕ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ 3Κ/2018 Asep.gr 2Κ/2019 Προκήρυξη ΑΣΕΠ: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Η προκήρυξη για 317 μόνιμες θέσεις σε προνοιακά ιδρύματα Τυφλών & Κωφών εστάλη στο Εθνικό Τυπουγραφείο 

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας

τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας,

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο:

Πίνακας Θέσεων – ΚΛΙΚ ΕΔΩ