Βουλγαρία: Εθελοντική στρατιωτική θητεία και πρόσληψη στο Στρατό

Βουλγαρία: Εθελοντική στρατιωτική θητεία και στη συνέχεια πρόσληψη στο Στρατό όσων επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελματική εξέλιξη

Δεν μπορεί να εφαρμόσει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία κι έτσι περνάει στην εθελοντική με προοπτική την επαγγελματική εξέλιξη όσων επιθυμούν η γειτονική Βουλγαρία.

Με τροποποιήσεις στον Νόμο περί Άμυνας και Ένοπλων Δυνάμεων από το 2020 η Βουλγαρία καθιερώνει εθελοντική θητεία, είπε ο υπουργός Άμυνας Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ.

Για τη διατροφή των εθελοντών και επισκευές των βάσεών τους στον προϋπολογισμό για την Άμυνα προορίζονται 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο, η εθελοντική στρατιωτική θητεία θα καθιερωθεί για 3, 6 και 9 μήνες.

Μετά αν ο εθελοντής θέλει, θα μπορεί αμέσως να διοριστεί στον στρατό ως επαγγελματίας στρατιωτικός με σύμβαση εργασίας.

Ο Καρακατσάνοφ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες με το Υπουργείο Παιδείας να καθιερωθεί υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

Τώρα ο Βουλγαρικός Στρατός, που είναι εξ’ ολοκλήρου επαγγελματικός, χρειάζεται 5000 στρατιωτικούς.

Η Βουλγαρία έχει καταργήσει την υποχρεωτική θητεία. Οι τελευταίοι κληρωτοί στρατιώτες απολύθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2007.

Προηγουμένως, η θητεία ήταν υποχρεωτική για άρρενες πολίτες από 18 έως 27 ετών.

Η διάρκεια της θητείας υπολογίζονταν σε συνάρτηση με την εκπαίδευση του κληρωτού.

Για κατόχους πτυχίου και φοιτητές πανεπιστημίων η θητεία ήταν 6 μήνες, ενώ για πολίτες με μικρότερη μόρφωση 9 μήνες.

Το 1994 η στρατιωτική θητεία διαρκούσε 2 χρόνια, αλλά σταδιακά μειωνόταν, μέχρι την πλήρη κατάργηση.