Το «Στρατηγείν» είναι η συνέχεια του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ επειδή πιστεύουμε ότι στη χώρα μας λείπει ένα βήμα διαλόγου και συζητήσεων για θέματα στρατηγικής.


Η στρατηγική ως αντικείμενο συστηματικής σπουδής στη χώρα μας έχει ζωή μικρότερη των τριάντα ετών. Οι ένοπλες δυνάμεις – και όχι μόνο οι ελληνικές – μέχρι και τη δεκαετία του 1980 ασχολούνταν κυρίως με την τακτική.

Από την άλλη, οι στρατηγικές σπουδές στην πατρίδα μας αποτέλεσαν αντικείμενο ακαδημαϊκής σπουδής κυρίως από τη δεκαετία του 1990 και μετά, όταν ιδρύθηκαν και στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολές διεθνών σχέσεων που συμπεριέλαβαν και τις στρατηγικές σπουδές.

Μετά από τριάντα χρόνια ενασχόλησης με τη στρατηγική είναι καιρός οι ακαδημαϊκοί και οι επαγγελματίες, εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, να συναντηθούν και να συνεργασθούν σε ένα επιστημονικό βήμα που θα είναι ένα περιοδικό στρατηγικής.

Το «Στρατηγείν» είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, με διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης (peer review) επιστημονικό περιοδικό με διαθεματική προσέγγιση, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη στρατιωτική στρατηγική, την οποία αντιλαμβάνεται ως γέφυρα που συνδέει τους σκοπούς της πολιτικής με τα στρατιωτικά μέσα.

Το περιοδικό είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικό, ελεύθερης πρόσβασης και θα εκδίδεται αρχικά δύο φορές το χρόνο. Για να αποκτά κάποιος πρόσβαση θα πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στην ιστοσελίδα, η οποία γίνεται πολύ απλά και γρήγορα.

Το περιοδικό απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ερευνητές και αναλυτές που ασχολούνται με αμυντικά θέματα και ζητήματα πολέμου και συγκρούσεων.

Ταυτόχρονα επιθυμεί να είναι ελκυστικό και ωφέλιμο σε όσους εργάζονται και απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το χώρο της άμυνας.

Τέλος, απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό, σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα του πολέμου και της στρατηγικής.

Η ιστοσελίδα του περιοδικού είναι www.strategein.gr

Παναγιώτης Γκαρτζονίκας

 
Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω