ΟΠΕΚΑ Επίδομα €1.000 Πώς θα το πάρετε - ΟΠΕΚΕΠΕ Μέτρο 13 - Πίνακες εγκεκριμένων - Πώς θα κάνετε ενδικοφανή προσφυγή

ΟΠΕΚΑ Επίδομα €1.000 Πώς θα το πάρετε

Πολύτεκνες αγρότισσες επίδομα: Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΠΕΚΑ από τις ενδιαφερόμενες γίνεται μέσω των ΚΕΠ όλης της χώρας και θα έχει διάρκεια από 20/11/19 έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2019

Επισημαίνεται ότι, η δυνατότητα της εκ νέου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για το εν λόγω πρόγραμμα δόθηκε με απόφαση της Διοίκησης δεδομένου ότι

υπήρξαν πολλές περιπτώσεις ενδιαφερόμενων του προγράμματος που κατά την αρχική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο 2019 (05/06/2019 έως 24/06/2019) δεν υπέβαλαν αίτηση καθώς το πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίτερα από τις προθεσμίες των προηγούμενων ετών.

Το χρηματικό βοήθημα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισες μητέρες θα καταβληθεί με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και είναι συνολικού ύψους επτακοσίων ευρώ (700 €) και χιλίων ευρώ (1.000 €) αντίστοιχα.

Η δυνατότητα της εκ νέου υποβολής αιτήσεων αφορά αποκλειστικά όσους δικαιούχους, δεν υπέβαλλαν αίτηση και δεν έλαβαν την εν λόγω παροχή.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν αυθημερόν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της παροχής εντός του Δεκεμβρίου 2019.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr

ΟΠΕΚΕΠΕ Μέτρο 13

Στις 19 Νοεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο ΟΠΕΚΕΠΕ Μέτρο 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2019.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων),

οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των
παραγωγών στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ

μέσω της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/) → Μέτρο
13 → 2019 → Ένταξη, μέσω της Οθόνης «Ενδικοφανείς Προσφυγές» →
Εισαγωγή/Μεταβολή ενδ. προσφυγής, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να
υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών,

αρχής
γενομένης από την Τετάρτη 20.11.2019, μέχρι την Τρίτη 03.12.2019 αποκλειστικά
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη».

Η εκτύπωση της εγκύκλιου υποβολής ενδικοφανών προσφυγών γίνεται κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι:

 • οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «άμεσα συνταξιούχοι» από τον Ενιαίο Φορέα
  Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) απορρίφθηκαν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν με το
  αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανής προσφυγής,
  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να προσκομίσουν
  τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποχαρακτηριστούν ως συνταξιούχοι με άμεση
  σύνταξη,
 • ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το
  τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. που χρησιμοποιήθηκε και για την πληρωμή
  προκαταβολής των Άμεσων Ενισχύσεων (Βασική Ενίσχυση),
 • για τη δεύτερη και τελική κατάταξη των αιτήσεων θα ληφθεί από τη Α.Α.Δ.Ε. νέο,
  επικαιροποιημένο αρχείο ως προς το χαρακτηρισμό του ενεργού γεωργού,
 • οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοικοι εξωτερικού» έχουν τη δυνατότητα
  υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα
  δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται μέσω του
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/.

Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο
αρχείο
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν λάβει κωδικό για εφαρμογές ή για την
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ή για τα Μέτρα 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 για τα έτη 2014-2019
ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.