Επίδομα ενοικίου στρατιωτικών: Τι θέση παίρνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε ερώτηση στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον Θοδωρή Δρίτσα


 

Επίδομα ενοικίου στρατιωτικών: Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί στο θέμα της αποκατάστασης της αδικίας που βιώνουν οι στρατιωτικοί, με τον αποκλεισμό τους από το επίδομα ενοικίου,

όπως φαίνεται από την απάντηση που έδωσε στην Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Η κατάσταση παραμένει στάσιμη, όπως διαμορφώθηκε από τον προηγούμενο υπουργό Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος είχε ζητήσει την αλλαγή της ΚΥΑ που είναι η αιτία για τον αποκλεισμό των στρατιωτικών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για να πάρουν το επίδομα, αλλά από μια αβλεψία αποκλείονται.

Το θέμα βέβαια είναι στην ευχαίρεια του υπουργείου Οικονομικών, καθώς από εκεί πρέπει να δοθεί η σχετική έγκριση.

Ωστόσο ένας παρατηρητικός αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει την αοριστία στην απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου,

ο οποίος αναφέρει γενικά και αόριστα ότι «στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί η τροποποίηση των διατάξεων της από 06-03-2019 ΚΥΑ», χωρίς να προσδιορίζει πότε και από ποιον.

Η φράση κλειδί ωστόσο είναι πως «Κατά τα λοιπά η πολιτική που θα εφαρμοστεί ανήκει στην αρμοδιότητα των συνερωτώμενων Υπουργείων», για να υπογραμμίσει ότι νίπτει τας χείρας καθώς δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

Ωστόσο και από το υπουργείο Εσωτερικών, η απάντηση είναι πως «τα διαλαμβανόμενα στην
Ερώτηση εκφεύγουν του πεδίου αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών».

Τα υπουργεία Οικονομικών και εργασίας ακόμα δεν έχουν απαντήσει.

Επίδομα ενοικίου στρατιωτικών: Τι θέση παίρνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Δείτε την πλήρη απάντηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι κ.κ. βουλευτές Σκούφα Ελισσάβετ και Δρίτσας Θεόδωρος με θέμα «Εμπόδια στη λήψη από Στρατιωτικούς των επιδομάτων στέγασης, θέρμανσης και λοιπών κοινωνικών μερισμάτων» σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η ακολουθούμενη δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική, ασκείται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών,

με αποτέλεσμα θέματα οικονομικής μέριμνας και κοινωνικής πρόνοιας για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, να εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες, για την δίκαιη επίλυση των αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση των όποιων αδικιών,

σε ένδειξη αναγνώρισης της αδιάκοπης προσφοράς των κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί η τροποποίηση των διατάξεων της από 06-03-2019 ΚΥΑ, υπό στοιχεία Δ13/ΟΙΚ. 10747/256 (Β’ 792),

που καθορίζει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια βάσει των οποίων οι δικαιούχοι εντάσσονται στο προνοιακό πρόγραμμα.

Αυτό κρίθηκε σκόπιμο προκειμένου τα προνομιακά επιτόκια που παρέχουν στο προσωπικό οι συμβάσεις συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ με Πιστωτικά Ιδρύματα

να μην επιφέρουν απώλεια του προσδοκώμενου κοινωνικού επιδόματος, λόγω της υπέρβασης του ορίου των ετήσιων τόκων,

εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται τα οριζόμενα κριτήρια, μεταξύ των οποίων και το όριο των καταθέσεων.

Επιπλέον, μετά τη ψήφιση του ν. 4609/2019 (Α’ 67), ζητήθηκε αρμοδίως η ανάληψη απαιτούμενων ενεργειών προς άρση διοικητικών και τεχνικών προσκομμάτων,

προκειμένου το εφάπαξ ποσό που δόθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192), για την αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών, να μη συνυπολογίζεται στο εισόδημα.

Τούτο κρίθηκε σκόπιμο, επίσης, για να αποτραπεί υπέρβαση των εισοδηματικών κριτήριων που τίθενται για την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων,

όπως επίδομα στέγασης, θέρμανσης,  επίδομα παιδιού, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κ.λ.π.

Κατά τα λοιπά η πολιτική που θα εφαρμοστεί ανήκει στην αρμοδιότητα των συνερωτώμενων Υπουργείων.
Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω