401 γσνα Σε στρατιωτικό νοσοκομείο τα 11 κρούσματα covid-19 - Τσιόδρας 401 ΓΣΝΑ: «Κόβουν» τους Αστυνομικούς εν μέσω πανδημίας ΑΣΕΠ 5Κ/2019 Αποτελέσματα για προσλήψεις στο 401 ΓΣΝΑ και ΝΙΜΤΣ
EUROKINISSI

ΑΣΕΠ 5Κ/2019 Αποτελέσματα για προσλήψεις στο 401 ΓΣΝΑ και ΝΙΜΤΣ – Ανακοινώθηκαν σήμερα – Μέχρι πότε γίνονται ενστάσεις

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2019  (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων,

πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 29 Νοεμβρίου 2019 έως και την πάροδο της 9ης Δεκεμβρίου 2019, ημέρας Δευτέρας.

ΑΣΕΠ 5Κ/2019: Πλήθος των αιτήσεων για 32 θέσεις

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2019 (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), υποβλήθηκαν 2.804 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 199 αιτήσεις για την κάλυψη 5 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 1.091 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 1.514 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 2.876