304 ΠΕΒ: Παράπονο στελέχους για τις εργασίες που του ανατέθηκαν από την Διοίκηση – Υπάρχει ή όχι παρατυπία; Το ερώτημα προς το ΓΕΣ


Με διαταγή της Διοίκησης του 304 ΠΕΒ , στελέχη ελαφρώς Υπηρεσίας ορίζονται σε επιτροπές παραλαβής εμπορευμάτων στο Στρατιωτικό Πρατήριο του Βόλου.

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 14και 14α του Ν.Δ1400/1973) η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν μπορούν να εκτελέσουν άλλα καθήκοντα πλην αυτών που αναλογούν σε υπηρεσία γραφείου.

Τα καθήκοντα της επιτροπής εκφευγουν, αυτών της υπηρεσίας γραφείου, αφού εκ των πραγμάτων, λογω αντικειμένου της συγκεκριμένης εργασίας,

να υποβάλλονται σε σωματική καταπόνηση ,και πολλές φορές κάτω από αντίξοες καιρικές και θερμοκρασιακές συνθήκες.

Καθίσταται προφανές ότι η ανάθεση τέτοιων καθηκόντων μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία τους,

αφού με το τρόπο αυτό εξέρχονται των πλαισίων της κατά νόμο προστασίας υπό την οποία τέθηκαν με μέριμνα της ίδιας υπηρεσίας.