Προσθήκη τίτλου 25 Μαρτίου Τι γιορτάζουμε - Η σημασία της επετείου Ήρωες 1821 Επανάσταση 1821: Με ΗΠΑ θα γιορτάσει η Ελλάδα τα 200 χρόνια

Επανάσταση 1821: Με ΗΠΑ θα γιορτάσει η Ελλάδα τα 200 χρόνια – Προβλέπεται στον στρατηγικό διάλογο των δυο χωρών στα κεφάλαια για σχέσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Οι κυβερνήσεις αναγνώρισαν ότι η περαιτέρω ενίσχυση των ιστορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της διμερούς σχέσης.

Αναγνώρισαν κοινά επιτεύγματα από το Στρατηγικό Διάλογο του 2018 που αύξησαν την αμοιβαία κατανόηση και οδήγησαν σε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των μουσείων,

καθώς και στη δημιουργία νέων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς την ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός ότι ξανάρχισε να συμβάλει στο πρόγραμμα Fulbright και ενθάρρυναν τις συνεχιζόμενες μελλοντικές συνεισφορές σε αυτό το βασικό πρόγραμμα.

Επανάσταση 1821: Με ΗΠΑ θα γιορτάσει η Ελλάδα τα 200 χρόνια

Οι δύο κυβερνήσεις προσδιόρισαν περαιτέρω τομείς εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας,

συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού για συμμετοχή των ΗΠΑ στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του 2021

και την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως τιμημένη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον ίδιο χρόνο.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών μουσείων

και να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία διευκολύνοντας την ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Επιστημών και Τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα προτίθεται να αξιοποιήσει την επιτυχημένη προηγούμενη συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς,

διασφαλίζοντας την κύρωση της Ανανέωσης του Μνημονίου Συμφωνίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του 2016.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο καταγράφηκε πρόοδο είναι η συνεργασία μεταξύ του Μουσείου Μνημείων του Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ και της ελληνικής κυβέρνησης για την ανταλλαγή αρχείων.

Μάλιστα οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη πρόθεσή τους να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία για την ανάκτηση προσωπικών αντικειμένων που ανήκουν σε Εβραίους πρόσφυγες από το ναυάγιο της Αθήνας του 1946.

Τέλος, οι δύο πλευρές συνέχισαν τις συζητήσεις σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής των διμερών συμφωνιών τους και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, με στόχο τον εντοπισμό περαιτέρω τομέων εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας.