ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Να λειτουργήσει και «χακί» κινητικότητα όπως στο Δημόσιο, ζητάει αναγνώστης μας, ο οποίος αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Να λειτουργήσει και «χακί» κινητικότητα: Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το νόμο περί κινητικότητας στον δημόσιο τομέα (Νόμος 4440/2016 : Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση),

οι υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα έχουν το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να μετατίθενται σε άλλο Υπουργείο ή Οργανισμό, διαφορετικό από αυτόν στον οποίο εργάζονται.

Είναι επιθυμία λοιπόν αρκετών συναδέλφων με κάποια τροποποίηση, ο ανωτέρω νόμος να συμπεριλάβει ομοίως και το ένστολο προσωπικό.

Φυσικά είναι πλήρως αντιληπτές οι αντικειμενικές δυσκολίες που συνοδεύουν ένα τέτοιο εγχείρημα, πλην όμως η εισαγωγή των κατάλληλων προϋποθέσεων-κριτηρίων θα λειτουργήσει καταλυτικά στην επιτυχή έκβαση αυτού.

Κατ’ αρχάς, η όποια μετάταξη στελεχών που υπηρετούν είτε στις ΕΔ είτε στα ΣΑ πρέπει να επιτρέπει τη μετακίνηση μόνο από το ΥΠΕΘΑ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και αντίστροφα, για προφανείς λόγους .

Επιπρόσθετα, η εκάστοτε εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει τα στελέχη των ΕΔ μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύ βασικό φίλτρο σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των ατόμων που θα πληρούν τα κριτήρια για την εν λόγω μετακίνηση.

Επιπλέον, θα ήταν δόκιμο οι συνάδελφοι που επιθυμούν να μεταχθούν σε έτερο Σώμα να έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκπαίδευση του εκάστοτε στελέχους ,

ώστε να αποφευχθούν διαδικαστικές δυσχέρειες οικονομικής κυρίως φύσεως, δηλαδή πέντε (5) έτη για τους υπαξιωματικούς και οκτώ (8) για τους αξιωματικούς από την ημέρα αποφοίτησής τους , σύμφωνα με το νόμο 3257/2004.

Πρέπει να υπάρχει ακόμη ένα ανώτατο όριο ετών υπηρεσίας (πχ 10 έτη από την αποφοίτηση) εντός των οποίων θα δύναται το στέλεχος να μεταχθεί, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπαίδευση στα νέα του καθήκοντα.

Τέλος, αναλογιζόμενοι το σπουδαίο και καθοριστικό έργο που δύνανται να επιτελέσουν τα μόνιμα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ,

καθώς και η αγάπη και η κλίση για την προσφορά σε ένα διαφορετικό αντικείμενο εργασίας από αυτό που βρίσκονται ήδη, είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του καθήκοντός τους απέναντι στην πατρίδα και το δημόσιο συμφέρον εν γένει.

Μια τέτοια μεταρρύθμιση θα χαροποιούσε ιδιαιτέρως ένα μέρος του ένστολου προσωπικού των ανωτέρω Υπουργείων,

θα μεγιστοποιούσε την ειλικρινή διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και θα θωράκιζε ψυχολογικά το έμψυχο δυναμικό παρέχοντας την απαραίτητη θέληση ώστε να υπερνικήσουν τις όποιες αντιξοότητες ,

οικονομικής ή άλλης φύσεως, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Θα παρακαλούσα να εξεταστεί από την ηγεσία ευμενώς το εν λόγω αίτημα, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της χώρας

και την μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού των ΕΔ και των ΣΑ που παραμένουν πάντα στην υπηρεσία αυτής, αναλογιζόμενοι πως η βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού συνεπάγεται αναμφίβολα την γενικότερη ευημερία και πρόοδο της πατρίδας μας.

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία