Σώμα Υπαξιωματικών: Κινητοποιούνται κατά Στεφανή στο ΥΠΕΘΑ Στεφανής: Ο απίστευτος λόγος που μείωσαν τις στολές στους φαντάρους Σώμα Υπαξιωματικών: Ο Στεφανής απαντά στον Βελόπουλο

Αλκιβιάδης Στεφανής: Γιατί μειώσαμε στρατιωτικές στολές στους φαντάρους – Στολές υπάρχουν, αλλά οι φαντάροι δεν τις χρησιμοποιούν όσο πρέπει λέει ο ΥΦΕΘΑ

Αν σας πηγαίνει ο νους ότι ο Στρατός Ξηράς μείωσε την παροχή των στολών λόγω της κρίσης, είστε «μακριά νυχτωμένοι».

Στολές υπάρχουν, αλλά οι φαντάροι δεν τις θέλουν! Και δεν τις θέλουν επειδή δεν τις χρησιμοποιούν στην εκπαίδευση κι έτσι δεν τις «λιώνουν» όπως γινόταν στο παρελθόν.

Αυτό υποστηρίζει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής σε απάντηση που έδωσε σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Βέβαια θα πρέπει να μας προβληματίσει το γιατί δεν «λιώνουν» οι στολές μέσα σε 9 μήνες, και αυτό οδηγεί σε σκέψεις εάν όντως εκπαιδεύονται οι στρατιώτες στα ΣΥΠΟ….

Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.

Ο Αλκιβιάδης Στεφανής πάντως αποδίδει την περιοκοπή καθαρά στην συμπεριφορά των στρατιωτών και όχι στις περικοπές λόγω κρίσης.

Θα ήταν ενδιαφέρον βέβαια να δοθούν και τα αριθμητικά δεδομένα των όσων επικαλείται.

Αλκιβιάδης Στεφανής: Γιατί μειώσαμε τις στολές στους φαντάρους

Δείτε την απάντησή του στην Βουλή:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Ελλείψεις στη χορήγηση ειδών ιματισμού στους νέους
στρατευμένους» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου,
τα ακόλουθα:

Από το έτος 2012, έχει τεθεί σε ισχύ διαδικασία επιστροφής μέρους των ειδών
ένδυσης των οπλιτών θητείας κατά την απόλυσή τους.

Κατά την παρακολούθηση της ως άνω διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι η μία από
τις τρεις χορηγούμενες στολές παραλλαγής,

η οποία χρησιμοποιούνταν μόνο ως στολή εξόδου, παραδίδονταν σε άριστη κατάσταση, καθώς φερόταν ελάχιστα κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, από τη 2019 Β’ ΕΣΣΟ και εντεύθεν, αποφασίστηκε η κατάργηση της χορήγησης της τρίτης στολής στους οπλίτες θητείας (πλην εκείνων που υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις) εξοικονομώντας ετησίως ποσό ύψους 1.134.000,00€.

Επίσης, γνωρίζεται ότι σε όλα τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), χορηγείται το σύνολο των αναγκαίων ειδών στους προς κατάταξη οπλίτες, τα οποία καθορίζονται αναλυτικά στη Διαταγή χορήγησης υλικών για κάθε ΕΣΣΟ, προκειμένου να διασφαλίζεται η διάθεση τους σε όλους τους οπλίτες ανεξαρτήτως του ΣΥΠΟ που κατατάσσονται.