Αλκιβιάδης Στεφανής: ΥΦΕΘΑ ή «Αρχηγός χωρίς στολή»; Στεφανής: Παίρνει θέση Υπαξιωματικούς - Απαντά στο ΣΑΣΜΥ Αλκιβιάδης Στεφανής: Γιατί καθυστερούν οι αρμοδιότητες του ΥΦΕΘΑ

Στεφανής: Παίρνει θέση για Υπαξιωματικούς – Απαντά στο ΣΑΣΜΥ και στις προτάσεις που κατέθεσε ο ΓΓ Γραμματέας Στέφανος Κουκουράβας

Την απάντηση έδωσε στη Βουλή, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασμάνης αναφορικά με τη Βαθμολογική Εξέλιξη

και τα Διακριτικά Αποφοίτων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που στην ουσία είναι αυτούσια η επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΣΑΣΜΥ σας γνωρίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Το υφιστάμενο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ, είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να αποκομίζει το στέλεχος την απαιτούμενη εμπειρία επ’ έργω,

εκτελώντας καθήκοντα ανάλογα του βαθμού του, αφετέρου να εξασφαλίζεται το μέγιστο του υπηρεσιακού οφέλους μακροπρόθεσμα

καθόσον η προσκτηθείσα γνώση και εμπειρία στους βαθμούς του Λοχία και αντιστοίχων, η κατάργηση των οποίων προτείνεται, κρίνονται απαραίτητες για τον επόμενο βαθμό

ώστε τα στελέχη να δύνανται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

Περαιτέρω, η τυχόν μείωση του χρόνου παραμονής των αποφοίτων ΑΣΣΥ στους βαθμούς του Ανθυπασπιστή -Υπαξιωματικού από τα 19 στα 18 έτη, θα στερήσει από την υπηρεσία χαμηλόβαθμα στελέχη

τα οποία απαιτείται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να υπηρετούν σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση των Μονάδων, Πολεμικών Πλοίων, Πτερύγων Μάχης και Πολεμικών Μοιρών,

δεδομένου ότι ο χρόνος διοίκησης συνδέεται άρρηκτα με τα έτη παραμονής ανά βαθμό.

Όσον αφορά στην πρόταση του Γ.Γ. ΣΑΣΜΥ περί θέσπισης για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ τριετούς εκπαίδευσης, ιδιαίτερων διακριτικών βαθμού με την ένθεση τριών καμπυλωτών ταινιών στα ελεύθερα επάνω άκρα του διακριτικού βαθμού αντί των δύο υπαρχουσών προκειμένου να καταδεικνύεται η τριετής φοίτηση,

η εν λόγω αλλαγή δεν κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθεί, καθόσον η υφιστάμενη διαφοροποίηση των διακριτικών θεσπίστηκε, λογικά, προκειμένου να εμφαίνεται η διαφορά προέλευσης των αποφοίτων ΑΣΣΥ,

σε σχέση με τους προερχομένους από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ Υπαξιωματικούς που διέπονται από διαφορετικό σταδιοδρομικό πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζεται ότι ανεξαρτήτως των ετών φοίτησης στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τόσο οι απόφοιτοι τους όσο και οι Υπαξιωματικοί γενικότερα απολαμβάνουν του σεβασμού και της αναγνώρισης της Ιεραρχίας για την ιδιαίτερη προσφορά τους στη διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.

Τέλος επισημαίνουμε ότι κάθε αναφορά, πρόταση, εισήγηση, ιδέα,παράπονο, προβληματισμός των στελεχών μας εξετάζεται αναλυτικά.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ