Σώμα Υπαξιωματικών:

Σώμα Υπαξιωματικών: Προϋποθέσεις και χρόνος εφαρμογής – Πώς και πότε θα μπορούσε να λειτουργήσει και κάτω από ποιες συνθήκες

Γράφει ο Θύμιος Πέτρου, δημοσιογράφος*

Σώμα Υπαξιωματικών: Η δημοσιοποίησις κάποιων σκέψεων σχετικώς προς την επαγγελματική υπόσταση των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, πυροδότησε αντεγκλήσεις που ξεκινούν από την ανευθυνότητα του διαδικτύου και φθάνουν μέχρι τις σοβαρές επισημάνσεις των Ενώσεων Στρατιωτικών.

Επειδή το ζήτημα είναι πολύπλοκο και, ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημος ενημέρωσις θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση του ζητήματος. Και κατ’ αρχήν θα επισημάνουμε ότι η σημερινή κατάστασις είναι στρεβλή.

Η Σχολή Υπαξιωματικών, για ιστορικούς και μόνον λόγους μπορεί να φέρει αυτό το όνομα. Στην πραγματικότητα έπρεπε να είναι Σχολή Μεσαίων Στελεχών του στρατεύματος.

Οι απόφοιτοί της περνούν τα μισά περίπου χρόνια της σταδιοδρομίας τους ως υπαξιωματικοί και εν συνεχεία προάγονται σε αξιωματικούς με την προοπτική να φθάσουν τον βαθμό του ταγματάρχου και να αποστρατευθούν ως αντισυνταγματάρχες.

Η δυνατότης εξελίξεως των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματκών σε αξιωματικούς καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 με αρχές δεκαετίας του ’70 και ερμηνεύθηκε τότε ως μέτρο του στρατιωτικού καθεστώτος για να κερδίσει την υποστήριξη των κατωτέρων στελεχών.

Εκ παραλλήλου όμως ακουγόταν από τους ιδίους τους ενδιαφερομένους ο σκεπτικισμός ότι «μας δίδουν βαθμούς για να μην μας δώσουν λεφτά», να αντιπαρέλθουν δηλαδή την μη αύξηση των αποδοχών των στρατιωτικών.

Συν τω χρόνω διατυπώθηκε και μια άλλη προσέγγισις που υπεστήριζε ότι με την προαγωγή του υπαξιωματικού, η υπηρεσία τον χάνει από το έργο για το οποίο έχει εκπαιδευθεί, ενώ ουδέποτε καθίσταται «κανονικός» αξιωματικός.

Όλα αυτά βεβαίως σήμερα είναι ξεχασμένα. Από την άλλη πλευρά πολλά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί.

Υπαξιωματικοί δεν γίνονται μόνον οι απόφοιτοι των αντιστοίχων σχολών, αλλά και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) προαγόμενοι

καθώς και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που είναι οι πρώην Εθελοντές Πενταετούς Υποχρεώσεως (ΕΠΥ) οι καταταγέντες δηλαδή πριν τους ΕΠΟΠ.

Έχουμε δηλαδή υπαξιωματικούς τριών διαφορετικών προελεύσεων που όλοι προάγονται σε αξιωματικούς. Ακόμη και οι ΕΜΘ φθάνουν μέχρι τον βαθμό του ανθυπολοχαγού.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το σύστημα χρήζει εκλογικεύσεως. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό όμως, σηκώνει μεγάλη συζήτηση.

Επιχειρώντας μια προσέγγιση θα επισημάνουμε κατ’ αρχήν πως όποια και αν είναι η μελλοντική οργάνωσις ενός Σώματος Υπαξιωματικών,

δεν θα πρέπει να επηρεάσει τους νυν υπηρετούντες, ούτε κάν αυτούς που είναι πρωτοετείς σπουδαστές των Σχολών Υπαξιωματικών.

Αυτοί πρέπει να εξελιχθούν βαθμολογικώς και μισθολογικώς με τους όρους και τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα.

Οτιδήποτε νέο πρέπει να εφαρμοσθεί σε όσους εισέλθουν στον Στρατό μετά την θεσμοθέτηση των μέτρων της αναδιοργανώσεως.

Εάν λοιπόν στο μέλλον αφαιρεθεί από το Σώμα των Υπαξιωματικών η δυνατότης προαγωγής σε αξιωματικούς,

πρωταρχικώς θα πρέπει οι υπαξιωματικοί να αποκτήσουν επαγγελματική υπόσταση ανάλογη με αυτήν που έχουν οι συνάδελφοί τους στον Αμερικανικό και τον Βρεταννικό Στρατό.

Για δείξουμε τι σημαίνει αυτό, θα επισημάνουμε ότι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, όπως υπάρχει το γραφείο του Αρχηγού του Μικτού Επιτελείου υπάρχει και το γραφείο του Γενικού Επιλοχία των Ενόπλων Δυνάμεων (Sergeant Major of the Armed Forces).

Ο τελευταίος έχει πολύ ουσιαστικές αρμοδιότητες όπως σε κάθε βαθμίδα οι υπαξιωματικοί ασκούν σημαντικά καθήκοντα, τα οποία στην Ελλάδα ανατίθενται σε αξιωματικούς, ενίοτε ανωτάτους.

Η κακή οργάνωσις την οποία έχουμε οδήγησε δηλαδή σε υποβάθμιση του κύρους κάποιων βαθμών, στους οποίους παρατηρήθηκε «υπερπληθυσμός».

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

Για να μην μακρυγορούμε σε μια νέα οργάνωση, αν οι υπαξιωματικοί προέρχονταν αποκλειστικώς από τις αντίστοιχες σχολές, οι επαγγελματίες οπλίτες δεν θα έπρεπε να προάγονται πέραν του βαθμού του λοχία.

Οι σπουδαστές των Σχολών Υπαξιωματικών δεν θα έπρεπε να επιλέγονται αδιακρίτως από τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά επιλεκτικώς μεταξύ των διακριθέντων από τις τάξεις των ΕΠΟΠ.

Το σύνολο των νέων υπαξιωματικών θα πρέπει να κατατάσσονται στις μάχιμες υπηρεσίες των «Όπλων» (Πεζικό, Τεθωρακισμένα κλπ)

και μόνον μετά την ηλικία των 35 ετών, να μετατάσσονται στα «Σώματα» (Εφοδιασμού, Υλικού Πολέμου κλπ).

Ανοικτή θα πρέπει να παραμένει η δυνατότης για μικρό αριθμό υπαξιωματικών που θα μπορούσαν κατόπιν εξετάσεων να μεταταχθούν σε αξιωματικούς.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» το Σάββατο 24 Αυγούστου