ΚΕΑ Αυγούστου  2019: Ημερομηνία πληρωμής Αυγούστου 2019 – Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι 

Εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2019,

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για τον Αύγουστο 2019.

Η καταβολή αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 26 και 29 Αυγούστου.

Το ΚΕΑ Αυγούστου  2019 θα καταβληθεί σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 31-07-2019 και έχει εγκριθεί για το πρόγραμμα  «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η πληρωμή του ΚΕΑ Αυγούστου  2019 θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις νέες αιτήσεις για να συνεχιστεί η παροχή το 2019.

Συχνές ερωτήσεις για το ΚΕΑ

Ο αιτών είναι κάτοχος πολυτεκνικού επιδόματος. Με την έγκριση του στο ΚΕΑ θα γίνει διακοπή αυτού του επιδόματος;

Δεν υφίσταται κάποια «αυτόματη» διακοπή λόγω ένταξης στο ΚΕΑ. Εντούτοις, το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται ως εισόδημα για την ένταξη στο ΚΕΑ.

Όσοι λαμβάνουν επίδομα της πρόνοιας πρέπει να το δηλώσουν;

Τα μόνα επιδόματα που εξαιρούνται είναι αυτά της αναδοχής, τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται

σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δηλωθούν.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα επιδόματα από τα προγράμματα voucher δηλώνονται για τον υπολογισμό του εισοδήματος.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ένσημα, και τα χρήματα δίνονται μήνες μετά την λήξη του προγράμματος, θα πρέπει να δηλωθούν ως εισόδημα μειωμένα κατά 20%;

Τα επιδόματα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλονται σε ανέργους δεν υπολογίζονται ως εισοδήματα στην αίτηση του ΚΕΑ.

Το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ συνυπολογίζεται στο εισόδημα του αιτούντα;

Το επίδομα μητρότητας θεωρείται εισόδημα και δηλώνεται στο πεδίο «Άλλα Επιδόματα» κατά την υποβολή της αίτησης.

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία