Ένωση Ατλαντικού Συμφώνου: Μια ελληνική επιτυχία – Αμερικανός και Έλληνας θα σχεδιάσουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας της

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Ατλαντική Συμμαχία κ. Θεοδόσης Γεωργίου εξελέγη να εκπροσωπήσει όλες της Ευρωπαϊκές Ατλαντικές Ενώσεις στο σχεδιασμό του νέου σχεδίου-δόγματος αναδιάρθρωσης της ΑΤΑ, σαν συνομιλητής του πρώην Υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ κ. James Townsend.

Η Ένωση Ατλαντικού Συμφώνου (ATA) ιδρύθηκε το 1954 με πρόταση της Eπιτροπής των τριών σοφών του ΝΑΤΟ.

Μέλη της είναι, μια Οργάνωση σε κάθε χώρα. Από δεκαετίες είναι ισότιμα Μέλη και Οργανώσεις από χώρες του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη( PfP).

Από την ίδρυση της με Γραφεία αρχικά στο Παρίσι και αργότερα στις Βρυξέλλες λειτούργησε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές ούτε στο καταστατικό χάρτη της, ούτε στις δομές της, με αποτέλεσμα την εμφάνιση στην πορεία αρκετών δυσλειτουργιών λόγω μη εκσυγχρονισμού.

Η Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία (E.E.A.E.Σ) αποτελεί ιστορικό Μέλος της Ένωσης Ατλαντικού Συμφώνου, Atlantic Treaty Association,

συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών ,όσο και του Υπουργείου Άμυνας και αποτελεί την «άτυπη αλλά μοναδική αντένα» της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ για την Ελλάδα.

Είναι κοινά αποδεκτό από τα Μέλη της ΑΤΑ ότι υπάρχει ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της, ο οποίος έχει καθυστερήσει σημαντικά και είναι απαραίτητο να συμβαδίσει με αυτόν της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η αναγκαιότητα αυτή απασχολεί σοβαρά και την Διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Το Αμερικανικό Ατλαντικό Συμβούλιο (Atlantic Council of United States) έχει ήδη αποστείλει στα Ευρωπαϊκά Μέλη της ΑΤΑ ολοκληρωμένη πρόταση για ένα εκ βάθρων εκσυγχρονισμό της (Strategic Reform)

Στις 22 Ιουλίου 2019 το Συμβούλιο των Εθνικών Προέδρων συζήτησε κατά προτεραιότητα την πρόταση του ΑCUS ,για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ. Η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο των Εθνικών Προέδρων.

Συγχρόνως, οι Αμερικανοί ζήτησαν τον ορισμό ενός Ευρωπαίου Συνομιλητή (Co-Chair) για να εκπροσωπήσει στις συνομιλίες όλες τις Ευρωπαϊκές Εθνικές Ενώσεις.

Από την πλευρά τους όρισαν ως Αμερικανό Συνομιλητή τον κ. James Townsend, πρώην Βοηθό Υφυπουργό Άμυνας για τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ.

Το Συμβούλιο της ΑΤΑ αποφάσισε να ζητήσει με εκλογική διαδικασία την ανάδειξη του Ευρωπαίου Συνομιλητή.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα επιτυχές για την Ελληνική υποψηφιότητα, η οποία έλαβε 12 ψήφους και εξελέγη ο κ. Θ. Γεωργίου.

Οι συνυποψήφιοι έλαβαν, ο Ρουμάνος 4, ο Δανός 3, η Βουλγάρα 2, ενώ η υποψήφια εκ Νορβηγίας κα Pohl αποχώρησε της εκλογικής διαδικασίας, υπέρ του Δανού.

Η Ελληνική επιτυχία αποτελεί αναγνώριση της 30χρονης εμπειρίας και προσφοράς του κ. Γεωργίου στην ΑΤΑ.

Η τιμητική και για την χώρα μας αυτή εξέλιξη, δημιουργεί ταυτόχρονα όμως σοβαρότατη υποχρέωση για ανταπόκριση στις προσδοκίες όλων των Ευρωπαϊκών Ενώσεων.

Το έργο πρέπει να έχει περαιωθεί μέχρι την 8η Νοέμβριου 2019 και να παρουσιαστεί αρχικά στη Γενική Συνέλευση της ΑΤΑ, η οποία θα γίνει στην Ιταλία και στη συνέχεια στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 2019, για τελική έγκριση.

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία