ΕΝΦΙΑ 2019 Πότε πληρώνεται – Εκκαθαριστικά μέχρι 31 Αυγούστου – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία

Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τι θα πληρώσουν για φέτος σε ΕΝΦΙΑ αφού από τη…

Ο ΕΝΦΙΑ φέτος θα είναι μειωμένος κατά:

• 30% για τους φορολογουμένους με ακίνητη περιουσία, που δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

• 27% για αξία από 60.000 έως 70.000 ευρώ.

• 25% για αξία 70.000 – 80.000 ευρώ.

• 20% για ακίνητη περιουσία από 80.000 ευρώ και έως 1.000.000 ευρώ.

• 10% για φορολογουμένους με ακίνητη περιουσία άνω του 1.000.000 ευρώ.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου και οι επόμενες δόσεις θα έρχονται στα τέλη Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου 2020.

Άτοκες δόσεις υπάρχουν μόνο στα προγράμματα των τραπεζών μέσω των πιστωτικών καρτών ενώ υπάρχει και δυνατότητα αποπληρωμής μέσω της πάγιας ρύθμισης έως 12 έντοκες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Για μείωση του φόρου κατά 50% ή πλήρη απαλλαγή θα πρέπει να γίνει εκκαθάριση που θα συνεκτιμήσει σειρά παραγόντων.

Για την έκπτωση 50% πρέπει:

– Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας,

δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, ή των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο

και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Απαλλάσσονται του ΕΝΦΙΑ οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή αυτές που περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα 80% και άνω που ισχύει:

– Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.