Ενδικοφανείς προσφυγές στρατιωτικών: Βγαίνουν σήμερα οι πρώτες – Είχαν υπογραφεί και έπρεπε να δημοσιευτούν σε ΦΕΚ οι αρμοδιότητες του ΥΦΕΘΑ


Αγωνία τέλος για εκατοντάδες οικογένειες που έχουν κάνει ενδικοφανή προσφυγή για τις μεταθέσεις τους.

Ξεκινάνε από σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Armyvoice.gr να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ενδικοφανών προσφυγών.

Η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα θα έπρεπε να υπογραφούν από τον ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή.

Ωστόσο, οι αρμοδιότητες του ΥΦΕΘΑ ανακοινώθηκαν χθες όπως πρώτο έγραψε το Armyvoice.gr και ακολούθησαν όλα τα άλλα blogs  και sites, μετά απο μεγάλη καθυστέρηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπουργική απόφαση για την απονομή των αρμοδιοτήτων στον νέο ΥΦΕΘΑ έχει ημερομηνία υπογραφής 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με αυτές ο ΥΦΕΘΑ

  • ασκεί τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες σχετικά με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού,
  • αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις αιτήσεις απονομής χάριτος και άρσης συνεπειών καταδίκης του ν.δ. 68/1968 (Α΄ 301),
  • αποφασίζει για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενόπλων
    Δυνάμεων,
  • αποφασίζει και υλοποιεί τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα στρατολογικά θέματα και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,