Στρατιωτικά Οικήματα: Μοριοδότηση με εισοδηματικά κριτήρια ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ Κραυγή απελπισίας στελέχους για το οικιστικό -
Εικόνα αρχείου - ΣΟΑ Ξάνθης

Αυτά είναι τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις – την πλήρη εικόνα δίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απαντώντας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο

Στέγαση στρατιωτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος»:

Στρατός Ξηράς – ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ

Όσον αφορά στο Στρατό Ξηράς, σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 3.090 στρατιωτικά οικήματα, εκ των οποίων 880 στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ.

Το ΓΕΣ την τελευταία διετία, για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών και των οικογενειών τους, προγραμμάτισε την κατασκευή νέων στρατιωτικών οικημάτων (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ) και δρομολόγησε δράσεις συντήρησης – επισκευής των υπαρχόντων, όπως παρακάτω:

  • Έχουν παραδοθεί 205 νέα διαμερίσματα προς χρήση, εκ των οποίων 61 στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, ενώ την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 101 οικημάτων, εκ των οποίων 26 στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, τα οποία θα ολοκληρωθούν σταδιακά εντός του 2019.
  • Βρίσκεται σε εξέλιξη η παραλαβή – παράδοση 26 ημιτελών διαμερισμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων 13/2003, προκειμένου να αποπερατωθούν με μέριμνα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ).
  • Βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες παραχώρησης της κυριότητας 83 διαμερισμάτων από το δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στο ΤΕΘΑ, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.
  • Με την Φ.820/48/1408770/Σ.4176/21 Σεπ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ «Διάθεση Κεφαλαίων του Ειδικού Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.) για την Ανέγερση Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.» (ΦΕΚ 4299 Β΄ 2018), μέσω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, χρησιμοποιούνται τα πλεονάζοντα κεφάλαια του Ειδικού Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ) για την κατασκευή 21 διαμερισμάτων αποκλειστικά ως ΣΟΑ-ΣΟΜΥ- ΣΟΕΠΟΠ, εκ των οποίων τα 8 στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ (ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ).
  • Έχουν διατεθεί πιστώσεις συνολικού ποσού 1.700.000€ περίπου, για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβατικών δράσεων για την συντήρηση – επισκευή 985 στρατιωτικών οικημάτων.

Περαιτέρω, υφίσταται σχεδιασμός για την υλοποίηση νέου προγράμματος, για την ανακαίνιση – εξωραϊσμό των υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων,

με σκοπό την
ποιοτική τους αναβάθμιση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, παρέχοντας αξιοπρεπείς, άνετες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στα στελέχη του ΣΞ.

Πολεμικό Ναυτικό

Όσον αφορά στο Πολεμικό Ναυτικό, σε εκτέλεση της Φ.400/32/82424/Σ.343/27
Μαϊ 2011/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄1139), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

έχει εκδώσει την Παγία Διαταγή του ΓΕΝ 4-20/13 με σκοπό τη στέγαση των υπηρετούντων
στελεχών του, με ή χωρίς τις οικογένειές τους σε όλα τα οικήματα/ διαμερίσματα/δωμάτια/ λέσχες, που υπάρχουν στις διάφορες Ναυτικές υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και σε νησιωτικές περιοχές, έναντι καταβολής συμβολικού αντιτίμου διαμονής.

Το καθεστώς, που διέπει τις ανωτέρω στεγάσεις, καθορίζεται στο άρθρο 5 της
Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μαϊ 2011/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄1139), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το 2017, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Ναυτικού Ξενώνα Λέρου (ΝΑΞΕΛ) ο οποίος περιλαμβάνει εννέα (9) διαμερίσματα {πέντε (5) διαμερίσματα των 65 τμ και τέσσερα (4) διαμερίσματα των 50τμ}, καθώς και οι εργασίες επισκευής μίας (1) κατοικίας (198 τμ).

Το σύνολο των προαναφερθεισών κατοικιών έχουν διατεθεί για την στέγαση οικογενειών στελεχών της Υπηρεσίας Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ).

Στον Οικισμό Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) από το 2017 έως και το 2018 παραδόθηκαν τέσσερις (4) μονοκατοικίες, κατασκευάστηκαν δύο (2) ακόμη διαμερίσματα (50 τμ και 70 τμ) και επιπλέον εκτελέστηκε μετατροπή/ ανακατασκευή πέντε (5) κενών θαλάμων σε μικρά διαμερίσματα (35τμ έκαστο).

Πέραν των ανωτέρω βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή δύο (2) νέων πολυκατοικιών (12 διαμερισμάτων έκαστη) στον Οικισμό ΝΚ.

Η ανέγερση της πρώτης πολυκατοικίας αναμένεται να δοθεί προς χρήση περί τα τέλη Νοεμβρίου 2019.

Πολεμική Αεροπορία

Αναφορικά με την Πολεμική Αεροπορία, διατίθενται στις Μονάδες που εδρεύουν στις νησιωτικές περιοχές τριακόσιες πενήντα οκτώ (358) οικίες εγγάμων και διακόσιες σαράντα οκτώ (248) οικίες αγάμων, ενώ εκκρεμούν για στέγαση ενενήντα έξι (96) αιτήσεις εγγάμων και εξήντα πέντε (65) αγάμων.

Για την αύξηση διαθεσιμότητας των οικημάτων στις νησιωτικές περιοχές είναι σε
εξέλιξη τα ακόλουθα :

  • Κατασκευή Διώροφου Οικήματος έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ (Σ-136Ε) συμβατικού προϋπολογισμού 464.574,16€ (υπογραφή σύμβασης 30/05/19, συμβατικό πέρας 30/05/20).
  • Ανακαίνιση Οικημάτων «ΚΥΔΩΝΙΑ» και «ΑΡΚΑΔΙ» στην 115ΠΜ (115ΠΜ-15-04)» συμβατικού προϋπολογισμού 464.690,22€ (υπογραφή σύμβασης 01/03/19, συμβατικό πέρας 29/02/20).

Τέλος, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, πρόθεση της παρούσης πολιτικής ηγεσίας είναι να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που υπάρχουν προκειμένου να αμβλυνθεί δραστικά το ζήτημα της στέγασης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε Υπηρεσίες μακράν του τόπου συμφερόντων τους.