Υπηρεσίες και συμμετοχή σε ασκήσεις: Αυτό είναι το ΦΕΚ με τις αλλαγές που δημοσιεύτηκε μέσα στον Ιούνιο και η ισχύς του ξεκινάει άμεσα


Αίσθηση έκανε το δημοσίευμα του Armyvoice.gr για τις αλλαγές στις υπηρεσίες και για την συμμετοχή στις ασκήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις,

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους

  • α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός.
  • β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.
  • γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα
    διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
  • δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.

Διαβάστε όλο το δημοσίευμα κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ που μας ζητήσατε να δημοσιεύσουμε:

document (53)

Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω