Πολεμική Αεροπορία: Σεμινάριο Διοικητών Μοιρών πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ΔΑΕ την περασμένη εβδομάδα

Από τη Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, σεμινάριο Διοικητών Μοιρών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος των Αξιωματικών που αναλαμβάνουν θέσεις Διοικητών Μοιρών, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης παραβρέθηκε στο σεμινάριο, αντάλλαξε απόψεις με τους συμμετέχοντες και τους έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες.

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ΔΑΕ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) είναι Μείζων Σχηματισμός με αποστολή τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση, τον συντονισμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Aποτελεί επίπεδο Διοίκησης μέσω του οποίου ασκείται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η Διοίκηση των Στρατιωτικών Σχολών, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και Κέντρων της ΠΑ που υπάγονται σ’ αυτή.

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ΔΑΕ – Οργάνωση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης είναι οργανωμένη σε Κλάδους και Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο Διοικητής ΔΑΕ.

Στον Δ/ΔΑΕ υπάγονται ο Επιτελάρχης, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους και το Γραφείο Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας.

Στον Επιτελάρχη υπάγονται το Κέντρο Μηχανογράφησης, το Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, η Υπηρεσία Οικονομικής Υποστήριξης, το Υπαρχείο ΕΤΝΑ-ΝΑΤΟ, η Μοίρα ΔΑΕ και οι Κλάδοι με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τους απαρτίζουν.

Οι Κλάδοι της ΔΑΕ έχουν ως εξής:

Ο Β΄ Κλάδος (Προσωπικό – Εκπαίδευση) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Β1 (Στρατιωτικό Προσωπικό – Επιλογή Προσωπικού), Β2 (Εκπαίδευση Εδάφους – Στρατιωτικές Σχολές),

Β5 (Πολιτικό Προσωπικό), Β6 (Εκπαίδευση Αέρος – Επιχειρήσεις – Ασκήσεις) και Β7 (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Προσωπικού – Επιθεωρήσεις).

Ο Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξη) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Γ1 (Αεροσκάφη – Μέσα), Γ2 (Εγκαταστάσεις), Γ3 (Οικονομικό) και Γ7 (Εφοδιασμός).