Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών: Χειρουργείο LIVE σε Ημερίδα 10 Ιουλίου για την Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική για την Αποκατάσταση Κηλών


Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα έναρξης 08:00 π.μ. θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (5ος όρ.) Ημερίδα για την Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική για την Αποκατάσταση Κηλών.

Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από τη Β’ Χειρουργική Κλινική του ΝΝΑ και την Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών.

Θα περιλαμβάνει ζωντανή σύνδεση με χειρουργικές επεμβάσεις και παρακολούθηση περιστατικών στις χειρουργικές αίθουσες.

Η συμμετοχή αφορά σε ιατρούς χειρουργούς και είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 10.7.2019

08:00 – 08:15 : Προσέλευση, εγγραφές (δωρεάν συμμετοχή)

08:15-08:20: Προσφώνηση έναρξης ημερίδας από Διευθυντή ΝΝΑ Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Β Γκούμα ΠΝ

08:20-08:25: Προσφώνηση έναρξης ημερίδας από Πρόεδρο ΕΕΕΧ ,
Καθηγητή Χειρουργικής Δ.Θεοδώρου

08:25-08:30: Προσφώνηση έναρξης ημερίδας από ΓΕΝ/ΔΥΓ,
Υποναύαρχο (ΥΙ) Δ Δαμιανός ΠΝ

Προεδρείο: Ν.Γεωργόπουλος, Χ.Παππής , K.Μηλιάς

08:30–08:45: Ενδείξεις γιά λαπαροσκοπική χειρουργική θεραπεία των κηλών
Δ. Μανατάκης

08:45-09:45: Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης τεχνική ΤΕΡ – Ζωντανή σύνδεση με χειρουργείο
Ν. Γεωργόπουλος

09:45-10:00: Λαπαροσκοπικές τεχνικές /επεμβάσεις γιά αποκατάσταση βουβωνοκηλών και μετεγχειρητικών κηλών
Χρ. Μπαρκολιάς

10:00-10:15: Πλέγματα και συστήματα καθήλωσής των στη σύγχρονη χειρουργική
Γ. Ξανθοπούλου

10:15-11:30: Λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης τεχνική ΤΑΡ
Ζωντανή σύνδεση με χειρουργείο
Σ. Καπίρης

Σχολιαστές: Σ.Καπίρης, Β. Δρακόπουλος, Γ.Αγιομαμίτης

11:30-12:00: Διάλλειμα – καφές

Realshave.gr

Προεδρείο: Σ.Καπίρης, Β.Δρακόπουλος, Γ.Ξανθοπούλου

12:00-13:00: Λαπαροσκοπική αποκατάσταση μετεγχειρητικής κήλης με τοποθέτηση ενδοπεριτοναικά πλέγματος
Ζωντανή σύνδεση με χειρουργείο Ν. Γεωργόπουλος

13:00-13:15: Παρουσίαση Μετεγχειρητικών επιπλοκών και αποτελεσμάτων λαπαροσκοπικών επεμβάσεων γιά κήλες
Χ.Παππής

13:15-13:30 : Τεχνική TAR σε σύνθετες κοιλιοκήλες προσθίου κοιλιακού τοιχώματος .Προβολή Video
Γ. Αγιομαμίτης

13:30-14:30: Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης τεχνική ΤΑΡ Ζωντανή σύνδεση με χειρουργείο
Β.Δρακόπουλος

Σχολιαστές: Χ. Παππή, Ν. Γεωργόπουλος , Κ.Μηλιάς

14:30-15:00: Συζήτηση – Συμπεράσματα

Τίτλοι των συμμετεχόντων

Γεώργιος Αγιομαμίτης
Επιμελητής Α΄, Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Πειραιά ΄΄Τζάνειο,,

Νικόλαος Γεωργόπουλος , Πλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ
Διευθυντής Β΄Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικού ΝοσοκομείουΑθηνών

Βασίλειος Δρακόπουλος
Επιμελητής Α΄Χειρουργικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων Γ.Ν.Α. ‘’ ο Ευαγγελισμός,,

Γεωργία Ξανθοπούλου, Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ΛΣ
Επιμελητής, Β΄Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Στυλιανός Α. Καπίρης
Διευθυντής Γ΄Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Α. ‘’ ο Ευαγγελισμός,,

Δημήτριος Μανατάκης, Υποπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ
Επιμελητής, Β΄Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικού ΝοσοκομείουΑθηνών

Κωνσταντίνος Μηλιάς , Γενικός Αρχίατρος
ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ, Χειρουργός
[email protected]

Χρήστος Μπαρκολιάς, Υποπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ
Ειδικ. Χειρουργός ΠΓΝ ΄ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,,

Χαρίλαος Παππής
Διευθυντής Γ΄Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου ΄ΎΓΕΙΑ,,