Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ στο Δ' Σώμα Στρατού

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ στο Δ’ Σώμα Στρατού την περασμένη εβδομάδα – Επισκέφθηκαν την 12η Μεραρχία, την 16η Μεραρχία και Φυλάκια

Μια ακόμα καθυστερημένη ανακοίνωση από το ΓΕΣ. Αυτή τη φορά ανακοίνωσε επίσκεψη της ΣΜΥ πέντε ημέρες μετά τη λήξη της.

Από ταχύτητα αντίδρασης πάμε καλά στον Στρατό Ξηράς….

Η ανακοίνωση: 

Το διάστημα από 26 έως 28 Ιουνίου 2019 η IΙΙη Τάξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), επισκέφθηκε το Δ΄ Σώμα Στρατού (Δ΄ΣΣ – «ΘΡΑΚΗ»), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ταξιδιού που πραγματοποιεί.

Οι τριτοετείς σπουδαστές αρχικά επισκέφθηκαν την έδρα του Δ΄ΣΣ και των υπολοίπων Σχηματισμών, όπου ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες τους. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν Επιτηρητικά Φυλάκια (ΕΦ) και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Περιοχής Ευθύνης του Δ΄ΣΣ.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(Ν.2913 του 2001, Άρθρο 19, παράγραφος 5) και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι:

α. Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:β. Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.

(1) Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

(2) Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Στρατιωτικού.