Έρχεται νέο ΚΥΣΕΑ: Τι αρμοδιότητες θα έχει στο επιτελικό κράτος – Από Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας γίνεται Εθνικής Άσφαλείας

Το ΚΥΣΕΑ παύει να είναι Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας και μετατρέπεται σε Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο ότι οι αρμοδιότητές του δεν θα περιορίζονται σε θέματα εθνικής άμυνας αλλά, «θα διαμορφώνει τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξωτερική και αμυντική πολιτική», αλλά και την «πολιτική δημόσιας τάξης»…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: «Η Εθνική Ασφάλεια δεν είναι παιχνίδι» – Άρχισαν τα όργανα…

Ακόμα, θα λαμβάνει υπόψη «την πολιτική κυβερνοασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας» για να συντονίζει «παράλληλα τους εμπλεκόμενους φορείς»…

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι:

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση διυπουγικών πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας.

Ειδικότερα, το συμβούλιο

  • Διαμορφώνει τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη την εξωτερική και αμυντική πολιτική, την πολιτική δημόσια τάξης και πολιτικής προστασίας, την πολιτική κυβερνο-ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας και ασφάλειας κρίσιμων εθνικών υποδομών και συντονίζει παράλληλα τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή της.
  • Αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εγκρίνει τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα  ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της Χώρας, καθώς και τα μείζονα προγράμματα εκσυγχρονισμού, έρευνας, προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού,
  • προβαίνει σε έκτακτες εκτιμήσεις κρίσεων και οργανώνει το σύστημα χειρισμού κρίσεων, παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες σε κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα
  • αποφασίζει την κήρυξη και την άρση των μέτρων και σταδίων συναγερμού για τη μερική ή γενική κινητοποίηση της χώρας και την εφαρμογή και άρση των κανόνων εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων και αναθέτει αρμοδιότητες σχετικά με τα παραπάνω, για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και επεισοδίων
  • εξουσιοδοτεί τον πρωθυπουργό να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την κήρυξη και άρση γενικής ή μερικής επιστράτευσης και την κήρυξη πολέμου
  • αποφασίζει την διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων
  • καθορίζει την πο λιτική συμμετοχής των εμπλεκόμεμων φορέων στη δοκιμή εφαρμογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδιάσης Έκακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), αποφασίζει ύστερα από πρόταση