Στρατός Ξηράς: Οι θέσεις για αξιωματικούς στα πανεπιστήμια

Στρατός Ξηράς: Οι θέσεις για αξιωματικούς στα πανεπιστήμια καθορίστηκαν για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 – 2022

Στρατός Ξηράς: Πού μπορούν να σπουδάσουν οι αξιωματικοί με την έγκριση της υπηρεσίας; Η υπουργική απόφαησ καθορίζει τις θέσεις:

Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων σε Τμήματα Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για την κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), τα ακαδημαϊκά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 – 2022, ως ακολούθως:

 • α. Για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Μηχανικού (ΜΧ) βαθμού Λγού -Τχη, απόφοιτους της ΣΤΕΑΜΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
 • β. Για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, 8 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ) βαθμού Υπλγού – Λγού – Τχη, απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος και 1 Αξκού (ΕΜ) βαθμού ΥπλγούΛγού για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.
 • γ. Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, 8 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ) βαθμού Υπλγού – Λγού – Τχη, απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ και 1 θέση για Αξιωματικό των Διαβιβάσεων (ΔΒ) βαθμού Λγού – Τχη, απόφοιτο της ΣΤΗΑΔ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
 • δ. Για το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 2 θέσεις για Αξιωματικούς του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) βαθμού Υπλγού – Λγού και 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ) βαθμού Υπλγού, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
 • ε. Για το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Γεωγραφικού Σώματος (Γ) βαθμού Υπλγού – Λγού – Τχη, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
 • στ. Για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) βαθμού Υπλγού – Λγού για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 – 2020 και 2021 – 2022.
 • ζ. Για το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ) βαθμού Υπλγού, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20 και 2021 – 2022.
 • η. Για το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ) βαθμού Υπλγού, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
 • θ. Για το τμήμα Γεωπονίας – Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) βαθμού Υπλγού – Λγού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.
 • ι. Για το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, 2 θέσεις για Αξιωματικούς του Υγειονομικού (Κτηνίατροι) (ΥΚ) βαθμού ΥπλγούΛγού, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 – 2020 και 2021-2022.
  ια. Για το τμήμα Διαιτολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 θέση για Αξιωματικό του Υγειονομικού (Κτηνίατρο) (ΥΚ) βαθμού Υπλγού – Λγού, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.
  ιβ. Για το παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, 1 θέση για Αξιωματικό του Υγειονομικού (ΥΝ) (Νοσηλευτή) βαθμού Υπλγού – Λγού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.Ακολουθήστε το Armyvoice.gr στο Google News

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr