Σαμοθράκη: Πυρκαγιά στην Καμαριώτισσα κοντά στο ΤΔ 41 ΣΠ Πυροσβεστική: 962 εποχικοί πυροσβέστες – Οριστικά αποτελέσματα

Πυροσβεστική: 962 εποχικοί πυροσβέστες – Τα οριστικά αποτελέσματα για όλη την Ελλάδα αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη 962 νέων υπαλλήλων.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 27310 φ.211.5/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΡΠ2Μ46ΜΚ6Π-Ν4Φ) Απόφασης Αρχηγού ΠΣ, για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Άύριο Τετάρτη, 5 Ιουνίου (10:00), οι Επιτροπές Πρόσληψης των ΔΙ.Π.Υ.Ν. θα διενεργήσουν κλήρωση στις έδρες των υπηρεσιών μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν, δύνανται να παραβρεθούν στην κλήρωση, που θα διεξαχθεί στην έδρα της κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν., στην οποία υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία, που υπέβαλαν την αίτησή τους.

962 εποχικοί πυροσβέστες: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ