Προκήρυξη Λιμενικού 2019 χωρίς Πανελλήνιες -3Κ/2018 Αποτελέσματα

Προκήρυξη Λιμενικού 2019 χωρίς Πανελλήνιες – Οι κατηγορίες των υποψηφίων 3Κ/2018 Αποτελέσματα ΥΕ – Δείτε τις λεπτομέρειες 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη για την πρόσληψη ιδιωτών χωρίς Πανελλήνιες στη Σχολή Λιμενοφυλάκων του ΛιμενικούΣώματος.

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Λ./Φ) προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Στην προκήρυξη αναφέρονται:

α. Ο αριθμός εισακτέων, συνολικά και κατά κατηγορίες ή ειδικότητες των υποψηφίων.

β. Ο αριθμός προς κατάταξη υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.

Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Κατηγορίες υποψηφίων και κατανομή θέσεων

1. Το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων, καλύπτονται από τις κάτωθι κατηγορίες και με τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Γενική Κατηγορία σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), από υποψήφιους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) σε ποσοστό σαράντα ένα τοις εκατό (41%), από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

γ. Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού σε ποσοστό έντεκα τοις εκατό (11%), από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

δ. Κατηγορία Μουσικών σε ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%), από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα.

ε. Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος σε ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

Δείτε το ΦΕΚ κάνοντας κλικ ΕΔΩ

3Κ/2018 Αποτελέσματα

Εκδόθηκαν χθες τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),

για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα (7.949) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ  3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων,

διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Εάν το ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ έχει προβλήματα (λόγω της επικείμενης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 3Κ/2018), θα προστεθούν στην προθεσμία ισάριθμες μέρες, κατά την πάγια τακτική της Ανεξάρτητης Αρχής

Κατεβάστε εύκολα τα αποτελέσματα

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ