Λιμενικό Προκήρυξη 2019 με μόρια – Χωρίς Πανελλήνιες – ΕΓΓΡΑΦΟ – Δείτε τις λεπτομέρειες και την κατανομή των θέσεων σε ειδικότητες

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη για την πρόσληψη ιδιωτών χωρίς Πανελλήνιες στη Σχολή Λιμενοφυλάκων του ΛιμενικούΣώματος.

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Λ./Φ) προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Στην προκήρυξη αναφέρονται:

α. Ο αριθμός εισακτέων, συνολικά και κατά κατηγορίες ή ειδικότητες των υποψηφίων.

β. Ο αριθμός προς κατάταξη υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.

Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Κατηγορίες υποψηφίων και κατανομή θέσεων

1. Το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων, καλύπτονται από τις κάτωθι κατηγορίες και με τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Γενική Κατηγορία σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), από υποψήφιους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) σε ποσοστό σαράντα ένα τοις εκατό (41%), από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

γ. Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού σε ποσοστό έντεκα τοις εκατό (11%), από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

δ. Κατηγορία Μουσικών σε ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%), από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα.

ε. Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος σε ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα

Δείτε το ΦΕΚ

PDF Embedder requires a url attribute