Κρίσεις 2019 – Στρατός Ξηράς: Ανθυπασπιστές – Ανακοινώθηκε σήμερα το πρακτικό του Συμβουλίου Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αρίθμ. 3 

Περιέχει τις ετήσιες τακτικές κρίσεις στον Στρατό Ξηράς που αφορούν τους ΑΝθυπασπιστές.

Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται:

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων

έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Συμβουλίο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αριθμ. 3 (ΣΠΑΣ 3), όπως παρακάτω:

412565531-Εδ73-Ανθστες-ΩΕ5Τ6-16Δ

 

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες»