Επίδομα ενοικίου 2019 – Πληρώνει σήμερα 24 Ιουνίου 2019 – Επίδομα πετρελαίου 2019 μέσα στην εβδομάδα η πληρωμή στους δικαιούχους


Επίδομα ενοικίου 2019 – Πληρώνει σήμερα

Σήμερα 24 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους. Η δαπάνη, ύψους 33 εκατ. ευρώ, έχει εγκριθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της πληρωμής του επιδόματος στέγασης μηνός Ιουνίου 2019.

Επίδομα πετρελαίου 2019

Στο τέλος του μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 28 Ιουνίου αναμένεται να πληρωθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης.

Αφορά όσους έκαναν αιτήσεις από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαΐου 2019. Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

– ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο, 20.000 ευρώ για έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

– Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω