ΕΟΠΥΥ Επίδομα λουτροθεραπείας – Δικαιούχοι – Δικαιολογητικά – Διαβάστε την εγκύκλιο για την αποζημίωση λουτροθεραπείας 


ΕΟΠΥΥ Επίδομα λουτροθεραπείας : Εγκύκλιο σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος λουτροθεραπείας εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Η αποζημίωση λουτροθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ παρέχεται στη διάρκεια της λουτρικής περιόδου από 1/6 έως 31/10 εκάστου έτους και ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ προς τους δικαιούχους.

Δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από τις κάτωθι παθήσεις:

1) Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως οι κάτωθι:

α) Ρευματοειδής αρθρίτιδα

β) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

γ) Συστηματική σκλήρυνση

δ) Πολυμυοσίτιδα-Δερματίτιδα

ε) Ρευματοειδή πολυμυαλγία

στ) Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού

2) Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα

3) Δερματοπάθειες

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η ψωρίαση, το χρόνιο έκζεμα και η χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

ΕΟΠΥΥ Επίδομα λουτροθεραπείας Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να λάβουν το επίδομα είναι τα εξής:

– Ιατρική γνωμάτευση από γιατρό αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας (ορθοπεδικό, ρευματολόγο, δερματολόγο, φυσίατρο).

Στη γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία.

Σε περίπτωση έλλειψης ιατρού ειδικότητας ρευματολόγου στην περιοχή, (συμβεβλημένων, υπηρετούντων σε κρατικά ή στρατιωτικά νοσοκομεία,

σε πανεπιστημιακές κλινικές ή σε μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ) θα γίνονται αποδεκτές γνωματεύσεις από ορθοπεδικούς συμβεβλημένους ή υπηρετούντες στις παραπάνω μονάδες.

– Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου, από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάστασης του ασφαλισμένου,

ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια αυτής.

Οι γνωματεύσεις εκδίδονται από γιατρούς κρατικών ή στρατιωτικών νοσοκομείων, πανεπιστημιακών κλινικών,γ ιατρούς του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας

(ΠΕΔΥ) και από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.

– Τα εισιτήρια των λούσεων.

– Βεβαίωση της λουτροπηγής από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισμένες από το κράτος λουτροπηγές.

Από την ίδια βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής.

ΕΟΠΥΥ Επίδομα λουτροθεραπείας Κατοικία

Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή,

απαραίτητη κρίνεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι,

μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.

Οι γνωματεύσεις τίθενται υπόψη του υγειονομικού διευθυντή ή του υπευθύνου των μονάδων Υγείας ή του νομίμου αναπληρωτή του ή του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου,

το οποίο μετά από έλεγχο επί του βιβλιαρίου ασθενείας περί της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου, πιστοποιεί την προσκόμιση των δύο ιατρικών γνωματεύσεων.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες των 15 λούσεων, αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες.

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ 2 Ιουνίου: Φάκελλος ΕΜΘ