Εκλογές 2019: Ανακαλούνται οι κανονικές άδειες των στρατιωτικών, λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών – Τι πρέπει να κάνουν τα στελέχη


Εκλογές 2019: Συνεπακόλουθο της προκήρυξης των εθνικών εκλογών είναι και η ανάκληση των κανονικών αδειών του στρατιωτικού προσωπικού, όπως γίνεται κάθε φορά.

Η ανάκληση δεν αφορά όσους βρίσκονται ήδη σε άδεια, αλλά όσους είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν άδεια στο διάστημα μέχρι και την διεξαγωγή των εκλογών και είχε εγκριθεί.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για πολύ σοβαρούς λόγους, τα στελέχη δύνανται να αιτούνται άδειας μικρής διάρκειας 1-4 ημερών, πάντα με πλήρη αιτιολόγηση και αυτή μπορεί να δοθεί κατά την κρίση του διοικητή.

Όσοι ατύχησαν και δεν μπορούν να λάβουν την άδειά τους, θα πρέπει να την επαναπρογραμματίσουν μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Οι κανονικές άδειες του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα είναι:

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται κανονική άδεια απουσίας διάρκειας τριάντα (30) ημερών κατ’ έτος,

με πλήρεις αποδοχές, κατόπιν αίτησης τους, από τον Διοικητή – Διευθυντή της Μονάδας – Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Στους Διοικητές- Διευθυντές των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η δικαιούμενη κανονική άδεια χορηγείται από τον αξιολογητή τους.

2. Με αίτηση του δικαιούχου, επιτρέπεται μετά την εξάντληση της δικαιούμενης κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών, η χορήγηση σε αυτόν μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους, όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ιδιωτικούς ή οικογενειακούς λόγους.

3. Η χορήγηση των κανονικών αδειών πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους σε κάθε Μονάδα- Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η χορήγησή των δικαιούμενων αδειών κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή τους κατά τους θερινούς μήνες.

Η ελάχιστη διάρκεια της κανονικής άδειας είναι πέντε (5) ημέρες.

Η Υπηρεσία δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι τέλος Ιανουαρίου του επόμενου.
Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω