Αρχηγός ΓΕΣ: Μέτρα υπέρ στελεχών που αποστρατεύθηκαν πρόσφατα έλαβε ο αντιστράτηγος Καμπάς, προεκιμένου να ανακουφίσει οικονομικά τις οικογένειες


Ένα σημαντικό βοήθημα στις οικογένειες των στελεχών που αποστρατεύθηκαν πρόσφατα αποφάσισε να δώσει ο Αρχηγός ΓΕΣ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Armyvoice.gr προωθεί μέτρο να πληρώνονται για τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της διαγραφής τους από την ενέργεια.

Σύμφωνα με αυτό, οι στρατιωτικοί από τη στιγμή που θα διαγραφούν από την ενέργεια και τους επόμενους τρεις μήνες θα πληρώνονται σαν να είναι στην ενέργεια.

Στη συνέχεια το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με την σύνταξή τους.

Με αυτό τον τρόπο επιχειρεί το ΓΕΣ να καλύψει ένα μέρος από την αναμονή των έξι περίπου μηνών μέχρι να πάρουν τα στελέχη την προσωρινή σύνταξη, διάστημα το οποίο δεν έχουν κάποιο εισόδημα και συνεπώς δεν μπορούν να πληρώσουν βασικές βιωτικές ανάγκες.

Τα στελέχη μετά την απόφαση για την αποστρατεία τους τον Μάρτιο με τις ετήσιες κρίσεις, παραμένουν στην ενέργεια για ένα διάστημα 2-3 μηνών μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για την οριστική τους διαγραφή από την ενέργεια.

Όταν βγει το προεδρικό διάταγμα της απόλυσής τους, το οποίο για το 2019 εκδόθηκε το προηγούμενο διάστημα, τότε μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για τη σύνταξη.

Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να εκδοθεί η προσωρινή σύνταξη είναι περίπου 6 μήνες.

Με την απόφαση Καμπά, θα μπορούν κάπως να καλύψουν μέρος του διαστήματος μέχρι να βγει η προσωρινή σύνταξη.

Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω