9 Ιουνίου 411 π.Χ: Πελοποννησιακός Πόλεμος – Η Αρχή των τετρακοσίων – Εγκατάσταση της Ολιγαρχίας στην αρχαία Αθήνα

9 Ιουνίου 411 π.Χ – Πελοποννησιακός Πόλεμος: Εκδηλώνεται ολιγαρχικό κίνημα, το οποίο ανατρέπει το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα και εγκαθιδρύει την “Αρχή των Τετρακοσίων”.

Μετά την καταστροφική εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία (415-413πΧ), το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα άρχισε να κλονίζεται.

Η αριστοκρατική τάξη της πόλης είχε πληγεί από τις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, καθώς τα μέλη της αριστοκρατικής τάξης ήταν οι κύριοι χρηματοδότες.

Οι ηγέτες του ολιγαρχικού κινήματος ήταν οι Αντιφώντας, Φρύνιχος, Πείσανδρος και ο μετριοπαθής Θηραμένης.

Οι πραξικοπηματίες δεν θα μπορούσαν να πετύχουν χωρίς την υποστήριξη του πανίσχυρου αθηναϊκού στόλου. Εκείνη την περίοδο, ο αθηναϊκός στόλος ναυλοχούσε στη Σάμο.

Τα πληρώματα μόλις έμαθαν για το κίνημα στην Αθήνα, ορκίστηκαν πίστη στη δημοκρατία, καθαίρεσαν τους αρχηγούς τους και εξέλεξαν νέους.

Εσωτερικές έριδες μεταξύ των πραξικοπηματιών οδήγησαν στην επικράτηση των μετριοπαθών ολιγαρχικών. Ο Φρύνιχος δολοφονήθηκε.

Οι μετριοπαθείς ολιγαρχικοί εγκατέστησαν την «αρχή των 5.000» τον Σεπτέμβριο του 411 π.Χ.

Ο Θουκυδίδης εγκωμιάζει το νέο πολίτευμα, που αποτελούσε συνδυασμό ολιγαρχικών και δημοκρατικών στοιχείων.

Από τους ηγέτες των ακραίων ολιγαρχικών, ο Αντιφών καταδικάσθηκε σε θάνατο και ήπιε το κώνειο, ενώ o Πείσανδρος κατέφυγε στους Σπαρτιάτες.

Η δημοκρατία στην Αθήνα αποκαταστάθηκε τον Ιούνιο του 410 π.Χ, μετά τη διπλή νίκη του αθηναϊκού στόλου στην Κύζικο.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»