10 Ιουνίου 1329: Η μάχη του Πελεκάνου – Ήττα του Βυζαντινού Στρατού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Νικομήδεια


Η μάχη του Πελεκάνου έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου 1329  στην τοποθεσία Πελεκάνος, στη μικρή πόλη Φιλοκρήνη της Νικομήδειας της Μικράς Ασίας ,

μεταξύ του εκστρατευτικού σώματος των Βυζαντινών υπό τις διαταγές του Ανδρόνικου Γ’ και του οθωμανικού στρατού υπό τις διαταγές του Ορχάν Α’.

Η μάχη του Πελεκάνου ήταν η πρώτη σύγκρουση στην οποία ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας συνάντησε ένα Οθωμανό Μπεή.

Η ηθική επίδραση της μάχης ήταν πιο σημαντική από την ίδια τη μάχη – οι βαρέως οπλισμένοι και πειθαρχημένοι Έλληνες

ηττήθηκαν από τους ελαφρώς οπλισμένους και άτακτους Τούρκους – το πνεύμα του Έλληνα Αυτοκράτορα και του ελληνικού έθνους είχε σπάσει.

Μια εκστρατεία αποκατάστασης ματαιώθηκε. Από τότε, ο βυζαντινός στρατός δεν προσπάθησε να ανακαταλάβει περιοχές στην Ασία.

Οι πρώην αυτοκρατορικές πρωτεύουσες της Νικομηδείας και της Νίκαιας δεν απελευθερώθηκαν και η διατήρηση του αυτοκρατορικού ελέγχου γύρω από τον Βόσπορο δεν ήταν πλέον ανεκτή.

Οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη Νίκαια το 1331 και τη Νικομήδεια το 1337.

Οι κάτοικοι της Νίκαιας της Νικομηδείας γρήγορα και πρόθυμα ενσωματώθηκαν στην αυξανόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία και πολλοί απ’ αυτούς ασπάστηκαν το Ισλάμ το 1340.

Με την κατάληψη αυτών των πόλεων και του Πριγκιπάτου του Καράσι το 1336, οι Οθωμανοί ολοκλήρωσαν την κατάληψη της Βιθυνίας και του βορειοδυτικού άκρου της Ανατολίας.