Υγειονομικές δαπάνες στρατιωτικών: ΟΛΑ τα δικαιολογητικά ανά κλάδο συγκέντρωσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που αξίζει μιμητές είναι αυτή που έκανε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Συνέλλεξε πληροφορίες από τις επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες των τριών κλάδων των Ε.Δ. (ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ),

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε να υποβάλλονται ορθά και έγκαιρα όλες οι υγειονομικές δαπάνες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη αλληλογραφία με την υπηρεσία.

Η ενέργεια αυτή της Ένωσης δεν υποκαθιστά και δεν αναιρεί το σημαντικό έργο που επιτελούν οι επιτελείς των τριών κλάδων, ώστε το μόνιμο και πολιτικό προσωπικό

και τα προστατευόμενα μέλη αυτών να έχουν την καλύτερη υγειονομική κάλυψη στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και διαταγών.

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που εργάστηκαν, καλλιεργώντας όχι μόνο το ομαδικό πνεύμα, αλλά και έχοντας ως στόχο την προσφορά στους συναδέλφους τους.

Αυτό είναι ακριβώς και το πνεύμα του υγειούς συνδικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ… by on Scribd