ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΟΠΕΚΑ 2020 Παιδικές κατασκηνώσεις 2020 εφκα ΟΠΕΚΑ Παιδικές κατασκηνώσεις - Αυτοί είναι οι 1500 τυχεροί oaee.gr Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΕ: Παιδικές κατασκηνώσεις 2019 - οικογένειες στρατιωτικών Παιδικές κατασκηνώσεις 2019 - οικογένειες στρατιωτικών ΟΑΕΔ αποτελέσματα κατασκηνώσεων 2019 22 Μαρτίου ΟΑΕΔ παιδικές κατασκηνώσεις 2019

Παιδικές κατασκηνώσεις 2019 – οικογένειες στρατιωτικών : ανακοινώθηκαν οι παραθεριστικές περίοδοι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Παιδικές κατασκηνώσεις 2019

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα λειτουργήσουν οι Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (Θ.Π.Σ.), ως Παιδικές Κατασκηνώσεις, στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, σε τέσσερις παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, όπως παρακάτω:

α. 1η Περίοδος; από Δευτέρα 1, έως και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.
β. 2η Περίοδος, από Δευτέρα 15, έως και Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.
γ. 3η Περίοδος, από Δευτέρα 29 Ιουλίου, έως και Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019.
δ. 4η Περίοδος, από Δευτέρα 12 Αυγούστου , έως και Παρασκευή 23 Αυγούστου2019.

Στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται 10 θέσεις ανά παραθεριστική περίοδο. Το προσωπικό που ανήκει σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πολύτεκνες, μονογονεϊκές κ.λ.π. οικογένειες στρατιωτικών ) και επανδρώνει τους Θ.Π.Σ.: 5 θέσεις.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έγγραφο για την αίτηση συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν οριστεί για τους Θ.Π.Σ. του δικαιούχου προσωπικού είναι αι παρακάτω:

α. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και, σε διαφορετική περίπτωση, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση ταυ γονέα, που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Δήμο ή Αστυνομία).

β. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών, δηλαδή γεννημένα από 1 Ιουλίου 2003μέχρι και 1 Ιουλίου 2012.

Το προσωπικό, που δικαιούται και ενδιαφέρεται για παραθερισμό των τέκνων του, να συμπληρώσει το έντυπο της Αιτήσεως που μπορει να κατεβάσει απο τον σύνδεσμο και να την υποβάλει, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Παράρτημα που ανήκει ή απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (Κεντρικά), Χαριλάου Τρικούπη 18Α, μέχρι τις 27 Μαΐου 2019.

Τα Παραρτήματα της Ενώσεως να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, με συνημμένες τις αιτήσεις, στην Ε.Α.Α.Σ., το αργότερο μέχρι 28 Μαϊ 2019.

Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, της ΑΣΔΥΣ και του Γ΄ΣΣ, η Ε.Α.Α.Σ. θα κοινοποιήσει τις καταστάσεις των δικαιούχων.

Επιπρόσθετα ορίζεται:

α. Ανώτερο όριο καλύψεως των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποσοστό 40% των διατιθεμένων θέσεων ανά περίοδο. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

β. Θα προστίθενται 50 μόρια για το 4ο και για κάθε επί πλέον τέκνο.

γ. Η αφαίρεση μορίων για τα πέντε τελευταία έτη προηγουμένων παραθερισμών, θα γίνεται ως εξής:

(1)Σε Θ.Π.Σ. 50 μόρια για κάθε παιδί και για κάθε έτος.

(2) Σε ΚΑΑΥ: Από 10 έως 50 μόρια, για κάθε έτος, αναλόγως παραθεριστικής περιόδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΜΟΡΙΑ

2014 / 1η – 2η – 8η – 9η – 10η – 11η / 10 μόρια
3η – 7η / 20 μόρια
4η – 5η – 6η / 30 μόρια

2015 / 1η – 2η – 3η – 9η – 10η – 11η / 10 μόρια
4η – 8η / 20 μόρια
5η – 6η – 7η / 30 μόρια

2016 / 1η – 2η – 3η – 4η – 10η – 11η – 12η-13η -14η / 15 μόρια
5η – 9η / 30 μόρια
6η – 7η – 8η / 40 μόρια

2017 / 1η – 2η – 3η – 9η – 10η – 11η – 12η / 20 μόρια
4η – 8η / 35 μόρια
5η – 6η – 7η / 45 μόρια

2018 / 1η – 2η – 3η – 9η – 10η – 11η – 12η / 25 μόρια
4η – 8η / 40 μόρια
5η – 6η – 7η / 50 μόρια

δ. Καμία αίτηση παρατάσεως δεν θα εξετάζεται, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις.

ε. Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση το Παράρτημα «Θ» του (β) σχετικού.