ΟΒΑ: Ποια προθεσμία λήγει σήμερα 17 Μαϊου και θα πρέπει να δώσουν προσοχή καθώς κρίνεται η ανανέωση της παραμονής τους στην υπηρεσία


Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι ΟΒΑ σήμερα καθώς λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί στην ΠΑ για να ενημερωθούν οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, για το νέο νόμο και τη δυνατότητα που τους δίνει για παράταση της 3ετίας.

Οι ΟΒΑ πρέπει να ενημερωθούν και να υπογράψουν ότι έχουν ενημερωθεί, καθώς όπως χαρακτηριτιστικά αναφέρεται, η ανανέωση της θητείας τους για τρία ακόμα χρόνια δεν γίνεται αυτόματα, αλλά θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι αίτηση.

 

Για τον λόγο αυτό έχει κυκλοφορήσει έγγραφο το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν και περιέχει τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εάν θέλουν να παρατείνουν τη θητεία τους για άλλα τρία χρόνια.

Realshave.gr

ΟΒΑ: Ποια προθεσμία λήγει σήμερα 17 Μαϊου 1 ΟΒΑ: Ποια προθεσμία λήγει σήμερα 17 Μαϊου

Το έγγραφο και τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να τα αναζητήσουν και στα γραφεία στρατολογίας.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η σημερινή προθεσμία αφορά την ενημέρωσή τους και όχι την προθεσμία που πρέπει να κάνουν την αίτηση για την ανανέωση της θητείας.

Ανάλογα έγγραφα υπάρχουν και στα άλλα Γενικά Επιτελεία, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.